25 sierpnia 2020

Koniec II Powstania Śląskiego

powstańcy śląscy

25 sierpnia 1920 roku w siedzibie komendy Polskiej Organizacji Wojskowej w Dąbrówce Małej doszło do symbolicznego zakończenia II powstania śląskiego. Odczytano wówczas rozkaz wydany przez Wojciecha Korfantego i Alfonsa Zgrzebnioka rozwiązujący tą organizację oraz zwalniający jej członków ze złożonej wcześniej przysięgi. Działanie to podykotowane było osiągnięciem głównego celu powstania. Dzień wcześniej Międzysojusznicza Komisja Rządząca i Plebiscytowa spełniła żądania strony polskiej i zdecydowała o rozwiązaniu niemieckiej formacji Sipo (Sicherheitspolizei), powołując w jej miejsce nowy polsko-niemiecki organ policji Apo (Abstimmungspolizei). Wkrótce po rozkazie z 25 sierpnia kolejne organizacje oraz Polski Komisariat Plebiscytowy zaczęły nawoływać mieszkańców regionu do wstrzymania walk oraz zakończenia strajków. W wydanej przez Polski Komisariat Plebiscytowy odezwie podsumowano II powstanie śląskie następująco: „(…) był to wyłącznie akt samoobrony przeciw gwałtom niemieckim, była to walka o równouprawnienie, na które dotychczas ludność polska na próżno czekała.”