23 lutego 2023

Konkurs na identyfikację graficzną

Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach ogłasza konkurs na identyfikację graficzną projektu „WOJCIECH KORFANTY.ŚLĄZAK.POLAK.EUROPEJCZYK”. Identyfikacja wizualna będzie promowała wydarzenia organizowane w 2023 roku przez Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, w ramach ustanowionego przez Sejm RP Roku Wojciecha Korfantego.

Konkurs skierowany jest do studentów Akademii Sztuk Pięknych oraz Wydziałów Artystycznych uczelni wyższych w całym kraju.

Wymagane elementy do zaprojektowania w konkursie:
– plakat WOJCIECH KORFANTY.ŚLĄZAK.POLAK.EUROPEJCZYK – 1 kolor / format B1;
– plakat WOJCIECH KORFANTY.ŚLĄZAK.POLAK.EUROPEJCZYK – full kolor / format B1;
– kartka okolicznościowa WOJCIECH KORFANTY.ŚLĄZAK.POLAK.EUROPEJCZYK – 1 kolor / format A6;
– kartka okolicznościowa WOJCIECH KORFANTY.ŚLĄZAK.POLAK.EUROPEJCZYK – full kolor / format A6.

Nadesłane prace oceniać będzie Jury w składzie:
– Przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego,
– Przedstawiciel Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.
– Dyrektor Instytutu Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach.

Prace należy przesłać na adres: Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego, ul. Teatralna 4, 40-003 Katowice, do dnia 20 marca 2023 roku. Liczy się data stempla pocztowego. Zwycięski projekt zostanie wykorzystany do promocji wydarzeń z cyklu „WOJCIECH KORFANTY.ŚLĄZAK.POLAK.EUROPEJCZYK”, a laureat uhonorowany zostanie nagrodą finansową w wysokości 5 000 PLN brutto.

Zapraszamy!