12 lutego 2020

Konkurs plastyczny na Kartkę Wielkanocną

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół podstawowych do udziału w konkursie plastycznym na świąteczną Kartkę Wielkanocną.
Stworzona przez Ciebie kartka, może stać się inspiracją do zaprojektowania kartki Wielkanocnej rozsyłanej przez Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu do zaprzyjaźnionych instytucji, firm…!

Celem konkursu jest pobudzanie i rozwijanie aktywności twórczej, uwrażliwianie na piękno oraz podtrzymywanie tradycji i kultywowanie obyczajów. Prace należy nadesłać/dostarczyć do biura GOK w terminie do 13 marca 2020 r. (decyduje data stempla pocztowego). Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się 4 kwietnia 2020 r. podczas Jarmarku Wielkanocnego.

Więcej informacji: http://kulturasuszec.pl/konkurs-na-kartke-wielkanocna/

Sekretariat Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu czynny od poniedziałku do czwartku w godz. 8:30-19:30, w piątki w godz. 8:30 – 18:00. Kontakt: e-mail: konkursy@kulturasuszec.pl, telefon: 32 212 44 91 wew. 19. Zachęcamy do odwiedzenia facebook’a.