9 listopada 2021

KONKURS – Zostań Powstańczym eksploratorem

„Zostań Powstańczym eksploratorem! ” – ogólnopolski konkurs poświęcony tradycji Powstań Śląskich

UWAGA! W związku z dużym zainteresowaniem termin nadsyłania prac konkursowych zostaje przedłużony! I  upływa 31 stycznia 2022 roku, a ogłoszenie wyników i wręczenie nagród  nastąpi do 31 marca 2022 roku.

Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego oraz Instytut De Republica zapraszają do wzięcia udziału w konkursie poświęconym tradycji Powstań Śląskich, zorganizowanym w ramach obchodów 100-lecia Powstań Śląskich 1919-1920-1921.

Konkurs podzielony jest na cztery grupy tematyczne i jest adresowany do uczniów szkół podstawowych, średnich, placówek szkolno-wychowawczych, domów i ośrodków kultury, z wyjątkiem kategorii literackiej, w której mogą wziąć udział również osoby pełnoletnie, niebędące uczniami.

KONKURS LITERACKI dla uczniów szkół podstawowych z klas VII – VIII, szkół średnich oraz pełnoletnich uczestników indywidualnych.
KONKURS PLASTYCZNY dla uczniów szkół podstawowych z klas IV-VI, VII-VIII i szkół średnich.
KONKURS AUDIOWIZUALNY oraz KONKURS FOTOGRAFICZNY dla uczniów szkół podstawowych z klas VII – VIII i szkół średnich.

Terminarz Konkursu:
Nadsyłanie prac: do 31 stycznia 2022 r.
Prace konkursowe, wraz ze stosownymi załącznikami, należy przesłać pocztą tradycyjną z dopiskiem: konkurs „Powstania Śląskie” na adres: Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego, ul. Teatralna 4, 40-003 Katowice.
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród: do 31 marca 2022 r.

Na uczestników konkursu czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe i finansowe.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy, a ponadto:
– dla laureatów konkursu plastycznego, audiowizualnego, fotograficznego i  literackiego w podziale na poszczególne kategorie wiekowe, przewidziano nagrody rzeczowe o wartości: I miejsce 2000 zł; II miejsce 1500 zł; III miejsce 1000 zł;
– dla indywidualnych pełnoletnich laureatów konkursu literackiego niebędących uczniami przewidziano nagrody pieniężne w wysokości (kwoty netto): I miejsce 4000 zł; II miejsce 3000 zł; III miejsce 2000 zł.

Więcej szczegółów dotyczących przygotowania i składania prac konkursowych znajdziecie Państwo w Regulaminie Konkursu i w Załącznikach.
Zapraszamy do udziału!

 

Patroni honorowi konkursu:
Minister Edukacji i Nauki
Wojewoda Śląski
Marszałek Województwa Śląskiego
Śląski Kurator Oświaty
Komendant Górnośląskiej Chorągwi Harcerzy ZHR

Patronat medialny nad konkursem:
Radio Katowice
TVP 3 Katowice