13 czerwca 2023

Konopnicka i Ślązaczki w Krakowie. Spacer śladem XIX-wiecznego siostrzeństwa | 17.06

Konopnicka i Ślązaczki przeszły się… po Krakowie! Wszystko za sprawą spaceru śladem XIX-wiecznego siostrzeństwa, który odbył się 17 czerwca. 

Spacer przypomniał o tym, jak 120 lat temu przebiegał jubileusz poetki w Krakowie, jak próbowała schować się przed wielbiącym ją tłumem, kto zorganizował przyjazd delegacji śląskiej oraz jak kobiety tamtej epoki wspierały się i motywowały. Mowa była o takich postaciach jak: Maria Dulębianka, Helena Stęślicka, Maria Wysłouch czy Maria Turzyma. Wycieczkę poprowadziłą krakowska przewodniczka Marta Pacholczyk-Dzierwa.

 

Wydarzenie organizowane przez Muzeum HERstorii Sztuki (MuHER), Instytut Korfantego oraz Stowarzyszenie Szlakiem Kobiet. Spacer objęty jest patronatem miasta Krakowa.

Koordynatorką projektu jest dr Małgorzata Tkacz-Janik, tel. 32 201 77 83, mail: m.tkaczjanik@instytutkorfantego.pl.