17 sierpnia 2020

Korfantówka | nr 1

Polecamy uwadze pierwszy numer „Korfantówki” – nowego czasopisma Instytutu Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego. Na jej łamach znajdziemy m.in.: refleksję prof. Zygmunta Woźniczki – redaktora naczelnego – nad znaczeniem działań Wojciecha Korfantego wobec Śląska, Polski i Europy; artykuł Aleksandry Goniewicz dotyczący plebiscytu i powstań górnośląskich; tekst Piotra Rygusa opisujący relacje Korfantego z przemysłem na Górnym Śląsku; przybliżenie otwarcia  w 1936 roku wystawy „Pamiątek Powstań i Plebiscytu” zredagowane przez Danutę Cholewę, a także artykuł dr. Michała Sikory traktującym o powołaniu urzędników w myśli Wojciecha Korfantego. Autorką konceptu wydawniczego jest Aleksandra Goniewicz.