18 maja 2020

Mały OKR 2020 – wyniki eliminacji regionalnych!

KONKURS RECYTATORSKI
ELIMINACJE REGIONALNE „Mały OKR”
dla szkół podstawowych w subregionie katowickim

ORGANIZATOR: Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego
www.instytutkorfantego.pl

Eliminacje odbyły się w Instytucie Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach w dniach 13-15 maja 2020 roku.

W filmie zaprezentowali się laureaci eliminacji regionalnych konkursu recytatorskiego „Mały OKR” w subregionie katowickim, którzy nadsyłali swoje prezentacje w postaci rejestracji audio-video. Filmy zarejestrowane były telefonem komórkowym w warunkach domowych. Zgłoszenia przesyłane były do organizatora drogą on-line poprzez We Transfer z powodu panującej pandemii COVID –19.

UWAGA! Niebawem zamieścimy kolejne filmy z prezentacjami laureatów:

Turniej Recytatorski (kat. wiekowa 0-III)
I miejsce ex aequo – JADWIGA RAŁ oraz NINA NAUMIENKO

Turniej Recytatorski (kat. wiekowa IV-VI)
I miejsce – IGA MASNY

Turniej Recytatorski (kat. wiekowa VII-VIII)
I miejsce – ZUZANNA BEDNORZ

Turniej Wywiedzione ze słowa (kat. wiekowa IV-VI)
I miejsce – JAKUB PARTUŚ

Turniej Wywiedzione ze słowa (kat. wiekowa VII-VIII)
I miejsce – LENA PAZDYGA

Konkurs recytatorski "Mały OKR" 2020 - Recytacja 0-III

Konkurs recytatorski "Mały OKR" 2020 - Recytacja klasy: IV-VI oraz VII i VIII

Konkurs recytatorski "Mały OKR" 2020 - Wywiedzione ze słowa klasy: IV-VI oraz VII i VIII