28 marca 2019

Publikacja „Powtórka z Kutza…”

„Powtórka z Kutza. Tropy – interpretacje – rozmowy” to nowe wydawnictwo Fundacji Filmowej Kazimierza Kutza i Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach autorstwa prof. Andrzeja Gwoździa, filmoznawcy z Uniwersytetu Śląskiego.

Osoba i twórczość Kazimierza Kutza  są ciągle odkrywane na nowo. Stanowią dla badaczy i miłośników jego dorobku nieustające źródło inspiracji. Ze smutkiem zauważamy,  że planowana z dużym wyprzedzeniem, premiera publikacji odbywa się niestety już bez udziału bohatera monografii.

Książka „Powtórka z Kutza. Tropy – interpretacje – rozmowy” – w ograniczonym nakładzie – dostępna jest nieodpłatnie w siedzibie Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach przy ul. Teatralnej 4 (sklep na prawo od wejścia głównego, od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00).