26 marca 2021

Nowe funkcje z zabytkach. Odcinek 2/4 – Bolesław Błachuta: Adaptacja zabytkowych obiektów byłej KWK Katowice dla potrzeb nowego Muzeum Śląskiego

Referat Bolesława Błachuty pt. „Adaptacja zabytkowych obiektów byłej KWK Katowice dla potrzeb nowego Muzeum Śląskiego” to raport z trwających od 2011 roku prac mających na celu adaptację zabytkowych obiektów dawnej KWK „Katowice” dla potrzeb nowego Muzeum Śląskiego.

Instytut Myśli Polskiej im. W. Korfantego, wraz ze Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, 10 marca 2021 roku zorganizował sesję konserwatorską, pt. „Nowe funkcje w zabytkach”. Niniejszy video wykład jest zapisem filmowym z wykładu wygłoszonego podczas konferencji.