8 kwietnia 2021

Nowe funkcje z zabytkach. Odcinek 4/4 – Ewa Pokorska-Ożóg: Adaptacja obiektów zabytkowych na przykładzie m.in. Gliwic

Referat Ewy Pokorskiej-Ożóg pt. „Adaptacja obiektów zabytkowych na przykładzie m.in. Gliwic” jest próbą odpowiedzi na pytania: Jak pogodzić konserwatorów zabytków i projektantów wspieranych przez inwestorów finansujących modernizacje zabytków? Jak zachować w jak najlepszym stanie to, co wartościowe pod względem zabytkowym, historycznym?

Instytut Myśli Polskiej im. W. Korfantego, wraz ze Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, 10 marca 2021 roku zorganizował sesję konserwatorską, pt. „Nowe funkcje w zabytkach”. Niniejszy video wykład jest zapisem filmowym z wykładu wygłoszonego podczas konferencji.