23 września 2020

O działalności stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

Stefan Gajda opisuje misję stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.