8 listopada 2021

O edukacji nie-obojętnej. Pobierz i przeczytaj!

Ilustracja symboliczna. Treść powielona w artykule

Książka Pedagogika kultury – wehikuł przebudzeń. O edukacji nie-obojętnej wieńczy wieloletni program „Bardzo Młoda Kultura” realizowany w województwie śląskim przez Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego. Program ten, prowadzony z powodzeniem w latach 2016–2021, stał się wielowymiarową platformą łączącą potencjały środowiska animatorów kultury i nauczycieli na rzecz edukacji kulturowej dzieci i młodzieży w regionie.

To nieszablonowe wydawnictwo naukowe, które będzie pomocą dla tych wszystkich, którzy uczenie – w szkole i poza nią – traktują jako coś więcej niż mechaniczną trasmisję wiedzy. To książka, do której wracać będziecie wiele razy, za każdym razem odkrywając coś nowego – dla siebie i dla tych, z którymi pracujecie.

„Czytelnik dostaje do rąk książkę, w której dochodzi do prawdziwego spotkania ludzi zaangażowanych w pedagogikę jako kulturową refleksję naukową, która służyć ma praktycznym działaniom edukacyjnym. Zaproszenie do wspólnej publikacji nauczycielek i nauczycieli oraz naukowczyń i naukowców to zarazem naukowe dowodzenie, że idea pedagogiki kultury przedstawiona w tekstach teoretycznych jest możliwa do zastosowania w praktyce społecznej. Teoretyczne refleksje i naukowe postulaty mogą mieć praktyczne zastosowanie we współczesnej edukacji – czego świadectwem zamieszczone w monografii opisy doświadczeń pedagogicznych dopełniające opracowania naukowe. Książka jest dopełniającym się wielogłosem tworzącym dialogiczną całość kompozycyjną”. / z recenzji dr hab. Doroty Sieroń, prof. UŚ

Zachęcamy do pobrania e-publikacji. Chcesz otrzymać wydanie w tradycyjnej formie? Skontaktuj się z nami, a my zobaczymy, co da się zrobić.

Publikację dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Bardzo Młoda Kultura 2019-2021”. Operatorem programu w województwie śląskim jest Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach.