27 listopada 2019

Obecności nieusprawiedliwione

Obecności nieusprawiedliwione 

Miejsce realizacji: Mysłowice – Świętochłowice – Piekary Śląskie

Podmiot realizujący: Nieformalna Grupa Przestrzeń Otwarcia

Pomysłodawczynie projektu: Gabriela Styrkowicz, Agnieszka Karpiel, Jessica Kufa

Krótki opis: W ramach realizacji projektu przeprowadzony został cykl warsztatów kulturoznawczych i fotograficznych dla młodzieży w wieku 14-17 lat. Uczestnicy warsztatów to uczniowie trzech szkół z woj. śląskiego.

Punktem wyjścia była rozmowa z młodzieżą o przestrzeni, jaka ich otacza, w której żyją, czują się najlepiej, ale także o tym, na jakich poziomach owej przestrzeni czują się wykluczeni i co jest generatorem tychże wykluczeń.

Na podstawie danych wyniesionych z rozmów przeprowadzonych z młodzieżą, zostały wybrane miejsca spacerów fotograficzno-kulturoznawczych, podczas których wykonane zostały fotografie typu instax, a w warstwie teoretycznej omówiono problematykę pojęcia przestrzeni (jak w niej funkcjonować, jak projektować). Poruszono także kwestię wykluczenia, skąd się bierze, dla kogo dana przestrzeń została stworzona, kto i dlaczego został z niej wykluczony, w jaki sposób rzutuje to na relacje społeczne.

W ramach projektu:

Odbyły się warsztaty kulturoznawcze i fotograficzne. W ramach tych pierwszych młodzież uzyskała wiedzę na temat tego czym jest przestrzeń, w jaki sposób się ją tworzy i jak nią gospodarować. Część fotograficzna miała na celu uchwycić tę przestrzeń, a zwłaszcza te elementy, które były istotne dla młodzieży.

Na finał odbyła się wystawa fotografii zrobionych podczas rzeczonych warsztatów.

Projekt został zrealizowany w ramach programu „Bardzo Młoda Kultura – województwo śląskie”, którego operatorem jest Regionalny Instytut Kultury w Katowicach. Dofinansowano ze środków Narodowe Centrum Kultury w ramach programu „Bardzo Młoda Kultura 2019–2021” #bmk #bardzomlodakultura