24 czerwca 2019

Obrazy twórców nieprofesjonalnych w Regionalnym Instytucie Kultury w Katowicach

Do 20 sierpnia 2019 roku w Regionalnym Instytucie Kultury w Katowicach  można było oglądać wystawę prac twórców nieprofesjonalnych Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Śląskim. Wstęp wolny.

Prace wystawili: Wojciech Beblo, Bożena Bujoczek, Anna Feikisz, Joanna Gryzik, Helena Gumińska, Ewa Hauzer, Henryk Kopicera, Tadeusz Mazgaj, Ewa Nitka, Jan Maćkow, Danuta Nowacka, Danuta Pułecka, Irena Sieroszewska, Janina Smaś, Ilona Sklorz, Eugenia Dorota Sochowska i Aldona Underman.

To artyści nieprofesjonalni tworzący grupę w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Śląskim. Grupa działa od 2007 roku. Opiekę artystyczną sprawuje mgr sztuki Marta Szymańda-Witańska. Celem powołania grupy było stworzenie atmosfery i warunków rozwoju dla osób będących na emeryturze, które swoje marzenia o twórczości plastycznej odłożyły na ten właśnie etap życia.Jak podkreśla Marta Szymańda – Witańska głównym założeniem pracy artystycznej grupy jest radość tworzenia, ale także świadomość wyboru, poznanie technik, dojrzałość kreacji własnej, doskonalenie umiejętności:
– Ta grupa to grono przyjaciół, którzy tu się poznali, ale przenieśli kontakty na życie prywatne, wymieniają się doświadczeniami, wspierają, tworzą na plenerach i nawzajem mobilizują. Uważam to za osobisty sukces. W naszej grupie są również panowie. Jednym z efektów pracy wszystkich – mojej i członków grupy – jest potrzeba dzielenia się ze środowiskiem tym, co udało się stworzyć. Stąd wystawy, których do tej pory zorganizowaliśmy siedem, m.in. w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach, Miejskim Centrum Kultury w Tychach, Galerii Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach (Filia nr 21), Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Kilka osób z grupy zostało zaproszonych do wzięcia udziału w plenerach. Najważniejsze by być sobą, cieszyć się własnymi osiągnięciami – dodaje Marta Szymańda-Witańska.

28 czerwca 2019 roku odbył się wernisaż wystawy, zapraszamy do oglądania galerii.