15 listopada 2019

Od młodzika do starzika gramy razem w ROGOWIKA

Tytuł projektu: Od młodzika do starzika gramy razem w ROGOWIKA

Miejsce/miejsca realizacji: Rogów gm. Gorzyce

Podmiot realizujący: osoba prywatna, Świetlica Wiejska w Rogowie

Pomysłodawca projektu: Monika Jokiel

Założeniem projektu „Od młodzika do starzika gramy razem w ROGOWIKA” było stworzenie poprzez cykl spotkań wielopokoleniowych oraz warsztatów językowo –twórczych gry planszowej w języku gwarowym o wsi Rogów. Akcja gry rozgrywa się na planszy z najważniejszymi miejscami i zabytkami w sołectwie. Wszystkie informacje i zadania na planszy są opisane w gwarze śląskiej. Dodatkiem do gry jest broszurka, gdzie obok instrukcji zostały opisane pod kątem historycznym kolejne przystanki na trasie gry. Na końcu został spisany słownik śląsko–polski, zawierający przetłumaczone zwroty użyte w grze planszowej. Przeprowadzono innowacyjne lekcje w gwarze śląskiej. W klasach I-III został zorganizowany konkurs plastyczny na stworzenie logo-grafiki. Wygrana praca była umieszczona na wieczku gry oraz gadżetach (nagrodach dla uczestników akcji). W Świetlicy Wiejskiej powstało „Wielopokoleniowe koło sympatyków gier planszowych”. Projekt podsumowano na „Rogowskim spotkaniu Miłośników Gier Planszowych”.