13 maja 2019

ODRA WATERFRONT

8 maja 2019 roku w Gliwicach odbyła się debata/spotkanie ze studentami. Planowane jest wydanie broszury prezentującej prace studialne studentów Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej nt. stanic wodnych na trasie Odrzańskiej Drogi Wodnej roboczo nazywanych „Miejscami Odpoczynku Turystów”.

Studenci

Ewa Sternal - Marina Gliwice, Jerzy Cibis - Politechnika Śląska