4 czerwca 2024

„ODRArium + SIZE” | Stare Łabędy | 26.05

W niedzielę, 26 maja 2024, w Starych Łabędach odbyło się pierwsze spotkanie ze społecznością lokalną w ramach nowego projektu Instytutu Korfantego „ODRArium + SIZE. Społeczne Inicjacje Zasobów Etno”.

Naszym projektowym partnerem w Łabędach została Fundacja Kontrasty („Łabędy nie fabryka!’), która ugościła nas w świetlicy osiedlowej przy ul. Rzeczyckiej. Pracowaliśmy koncepcyjnie nad stworzeniem zakresu i harmonogramu współpracy oraz celów merytorycznych, które chcemy wspólnie osiągnąć.

Celem nadrzędnym będzie powstanie łabędzkiego archiwum społecznego, formę opracuje samodzielnie każda z lokalnych grup. Projekt podsumujemy 5 listopada podczas uroczystego spotkania wszystkich grup i ekspertów w Katowicach. Wtedy zaprezentujemy efekty społecznej kwerendy i kreacji w zakresie upamiętnienia.

ODRArium + SIZE” zmierza do włączenia lokalnych grup działania w twórcze procesy zachowania dziedzictwa materialnego i niematerialnego w regionie. Projekt będzie działaniem holistycznym i interdyscyplinarnym, łączącym takie dziedziny, jak: etnologia, historia, botanika, ekologia, hydrotechnika i turystyka kulturowa.

Projekt, pod patronatem Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego – Oddział Śląski w Bytomiu, realizujemy w trzech lokalizacjach: w Raciborzu, Pławniowicach oraz w Łabędach.

Projekt został dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Kultura ludowa i tradycyjna. Jego motywem przewodnim jest szeroko rozumiane dziedzictwo kulturowe związane z Odrą.

Kolejne spotkania projektowe odbędą się w Pławniowicach i w Raciborzu.

Partnerem projektu w Raciborzu jest Muzeum w Raciborzu, natomiast w Pławniowicach: Ośrodek Edukacyjno-Formacyjny Diecezji Gliwickiej Zespół Pałacowo-Parkowy.

 

Projekt koordynują: dr Małgorzata Tkacz-Janik i Danuta Cholewa.