12 listopada 2019

ODRAzu widać! – wernisaż wystawy i premiera publikacji

W ramach wydarzeń związanych z obchodami Międzynarodowego Roku Odry odbywających się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego Regionalny Instytut Kultury w Katowicach 21 listopada w Regionalnym Instytucie Kultury odbył się finał konkursu fotograficznego pod hasłem „ODRAzu widać!” oraz na prezentacja publikacji pt.: „Ale! Kanał! Wczoraj. Dziś. Jutro.”.

Konkurs fotograficzny został zrealizowany we współpracy z Wydziałem Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego, a projekt promocji stanic wodnych nad Kanałem z Marina Gliwice – Przystań motorowodna – Sklep żeglarski oraz Wydział Architektury Politechniki Śląskiej / Politechnika Śląska. Opiekunami projektu z ramienia Mariny byli Ewa i Czesław Sternal, ze strony Wydziału Architektury Profesor Jerzy Cibis.

Podczas spotkania rozdane zostały laureatom konkursu dyplomy i upominki. Wyniki konkursu: http://bit.ly/32yhnfG Podczas drugiej części pokazane zostały prace studenckie (plansze projektowe oraz makiety), a także publikacja, która ma pomóc w promowaniu rozwiązań zaproponowanych przez młodych projektantów. Prace adaptują nabrzeża Kanału Gliwickiego dla potrzeb turystyki wodnej, rowerowej i pieszej:

1. Maciej Czechowski – ECORAFT
2. Bartosz Duda – nie ma tytułu
3. Katarzyna Dybał – Ruchomy brzeg
4. Paweł Furgalski – Plastikowa przystań
5. Joanna Golec – nie ma tytułu
6. Małgorzata Graczyk – RE patchwork
7. Robert Magiera – nie ma tytułu
8. Katarzyna Marcol – nie ma tytułu
9. Michał Mirosławski – nie ma tytułu

Wszystkie ww. działania związane są z całorocznym projektem „ODRAzu widać KULTURĘ!”, którego inauguracja miała miejsce w kwietniu 2019 r., a którego celem jest promocja Odry i Kanału Gliwickiego jako przestrzeni kulturowych, obszarów, które warto opisywać i interpretować w nowej rzeczywistości oraz integrować wokół nich siły instytucjonalne i społeczne, aby jak najlepiej wykorzystać przebogaty potencjał Odrzańskiej Drogi Wodnej.

*** zdjęcie w tle – jedno z nagrodzonych w Konkursie ODRAzu widać!, fot. Aleksandra