6 lutego 2024

Ogólnopolski Dzień Etnografii, Etnologii i Antropologii Kulturowej | 09.02.24

9 lutego 2024 miał miejsce Ogólnopolski Dzień Etnografii, Etnologii i Antropologii Kulturowej. Z tej okazji w Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” odbyła się specjalna konferencja.

Tematem wiodącym minionego święta były ETNOmiejsca. Celem hasła było promowanie miejsc w regionie, ważnych dla etnografii, etnologii i antropologii kulturowej. Miejsc, gdzie nadal żywo pielęgnowane są tradycje czy dawne rzemiosła.

W trakcie konferencji można było wysłuchać przemówień dotyczących ETNOmiejsc związanych ze Szlakiem Architektury Drewnianej jako atrakcji turystycznej, ale również miejsce kultu. Mogliśmy się także dowiedzieć o działaniu lokalnej wspólnoty na rzecz ratowania i promocji dziedzictwa śląskiej wsi Bełk, o ETNOmiejscach w sieci Wikipedii oraz o Komorowicach, czyli najdalej wysuniętej na północ części Bielska-Białej, jako „miejscu rozdwojonym”.

Po dłuższej przerwie odbyła się rozmowa z autorką muzealnej publikacji „Przaja swojimu miejscu na ziymi. Jak ze studnie wyciongniynte opowieści, zwyczaje i życie” – Panią Anną Stronczek. Z autorką można było porozmawiać również bezpośrednio.

Zwieńczeniem święta był ETNOspacer, związany z tematyką kościołów drewnianych z terenu Chorzowa.

Organizatorzy wydarzenia: Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”, Regionalny Instytut Kultury im. Wojciecha Korfantego i Śląski Oddział Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego w Bytomiu.

Partner wydarzenia: Stowarzyszenie Wikimedia Polska.