2 lutego 2023

Ogólnopolski Dzień Etnografii, Etnologii i Antropologii Kulturowej | 09.02

9 lutego obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Etnografii, Etnologii i Antropologii Kulturowej. W tym roku odbył się on pod hasłem „ETNObiblioteki. Od rękopisów do baz danych”. Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”, Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, Stowarzyszenie Wikimedia Polska oraz Śląski Oddział Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego w Bytomiu zaprosił do chorzowskiego skansenu na regionalne obchody tego święta.

Celem czwartej edycji wydarzenia było promowanie bibliotek posiadających w swoich zasobach pozycje z zakresu etnografii, etnologii i antropologii kulturowej oraz dyscyplin pokrewnych.

Zgodnie z hasłem tegorocznego Dnia Etnografii podczas chorzowskiej konferencji prezentowane były zarówno przykłady zbiorów cyfrowych, jak i publikacje popularyzatorskie i naukowe wydawane w sposób tradycyjny, drukowany. O projektach cyfrowych związanych z etnografią i etnologia mówili m.in. przedstawicielki Projektu EtnoWiki. Jest to grupa wikipedystek-antropolożek i wikipedystów-antropologów angażujących się w działania koncentrujące się na zadaniach związanych z tworzeniem, korygowaniem, uzupełnianiem i tłumaczeniem na język polski haseł związanych z antropologią kulturową, etnologią i etnografią.

Przedstawiciele Instytutu Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach zaprezentowali warsztat nieprofesjonalnej dokumentacji dziedzictwa kulturowego oraz Mobilne Centrum Digitalizacji. Na spotkanie w skansenie przyjechał stworzony specjalnie dla tego projektu pojazd MobiDIG, w którym nieodpłatnie utrwalane są w postaci cyfrowej zasoby instytucji, organizacji kulturalnych, izb regionalnych i prywatnych kolekcjonerów. Na zakończenie części poświęconej zasobom cyfrowym wystąpiła przedstawicielka Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”, która opowiedziała o cyfryzacji etnomuzykologicznej kolekcji prof. Adolfa Dygacza.

Podczas konferencji zaprezentowane zostały dwie publikacje: książka Małgorzaty Pietrzak „Ciotka Nyszka i spółka” wydana przez Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach oraz „Tu sie wszysko zaczło” Edwarda Jona z serii „Jako downi bywało” wydana przez Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”. W konferencji uczestniczyli autorzy obydwu publikacji – można było porozmawiać z nimi bezpośrednio.

Fot. Archiwum Muzeum GPE

PROGRAM

Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”, Instytut Myśli Polskiej im. W. Korfantego w Katowicach, Stowarzyszenie Wikimedia Polska, Śląski Oddział Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego Bytomiu zapraszają na „Dzień Etnografii, Etnologii i Antropologii Kulturowej. Od rękopisów do baz danych”. 

10.00–12.30 Referaty
– Klara Sielicka-Baryłka, Stowarzyszenie Wikimedia Polska Projekty Etno Wiki w środowisku muzealniczym i cyfrowym
– Maria Weronika Kmoch, Stowarzyszenie Wikimedia Polska Etno Wiki w praktyce – projekt „Wikipedia na Kurpiowszczyźnie”
– Łukasz Dziuba, Robert Garstka, Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach Przenosimy historię do Internetu – Mobilne Centrum Digitalizacji
– Łukasz Balczarek, Paweł Siodłok, Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach Domowy etnolog – warsztat nieprofesjonalnej dokumentacji dziedzictwa kulturowego
– Agata Krajewska, Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” Cyfryzacja etnomuzykologicznej kolekcji prof. Adolfa Dygacza – omówienie zasobów archiwalnych, cel projektu i obecny stan badań

12:30–13.00 Przerwa kawowa

13.00–14.00 Publikacje
– Małgorzata Pietrzak, Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach: Prezentacja książki „Ciotka Nyszka i spółka”
– Agnieszka Przybyła-Dumin, Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”, Edward Jon Prezentacja książki „Tu sie wszysko zaczło” z serii „Jako downi bywało”

14.00–14.30 Prezentacja Mobilnego Centrum Digitalizacji Instytutu Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach (przed budynkiem głównym)
Dla chętnych zwiedzanie chorzowskiego skansenu oraz wystaw czasowych.