30 sierpnia 2019

Parklet Teatralna powstaje przy Instytucie!

Przy ulicy Teatralnej powstanie pierwszy parklet w Katowicach, miejsce do odpoczynku wśród zieleni. Jego projekt wykonali studenci Politechniki Śląskiej. 

Parklet to miejscowe poszerzenie przestrzeni dla pieszych w okolicy najczęściej zdominowanej przez samochody. Może zajmować od jednego do trzech miejsc parkingowych i przybierać różne formy. Elementy stałe to siedziska i zieleń, którą tym sposobem udaje się wprowadzić np. w ścisłej zabudowie śródmiejskiej. Parklet może być elementem stałym lub sezonowym. Katowice, jako jedno z pierwszych miast w Polsce, przetestują to rozwiązanie.

Mała Strefa Kultury 

To kontynuacja działań Urzędu Miasta i Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach podjętych w 2018 roku. – Teatralna, to chyba najmocniej nasycona kulturą katowicka ulica. Wykonaliśmy wiele  przedsięwzięć artystycznych i promocyjnych w przestrzeni tej ulicy i zaobserwowaliśmy jej niezwykły potencjał. Ograniczenie ruchu kołowego w tym miejscu pozwoliłoby lepiej go wykorzystać – ocenia Adam Pastuch, dyrektor Regionalnego Instytutu Kultury i pomysłodawca stworzenia w tym miejscu “Małej Strefy Kultury”. Do pomysłu przychylił się prezydent Katowic Marcin Krupa.

Instytut, w porozumieniu z Urzędem Miasta, podjął się przeprowadzenia wstępnych konsultacji na próbie mieszkańców i przedsiębiorców z ulicy Teatralnej. RIK ma doświadczenia w zakresie rewitalizacji przestrzeni publicznych. Jest m.in. autorem przewodnika „Kolorowe podwórka. Mikrorewitalizacja krok po kroku”.

Woonerf na Teatralnej

We wrześniu ubiegłego roku, w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu, na ulicy zostało przeprowadzone prototypowanie zmian pod nazwą  “Woonerf na Teatralnej”. W tym celu został ograniczony ruch kołowy (obowiązywał m.in. znak strefa zamieszkania), wykorzystano gotowe meble zaprojektowane dla Katowice Miasta Ogrodów – Instytucji Kultury im. Krystyny Bochenek i zieleń dostarczoną przez Zakład Zieleni Miejskiej. RIK wraz z partnerami (m.in. Teatrem Śląskim im. St. Wyspiańskiego, Państwową Szkołą Muzyczną I i II stopnia im. M. Karłowicza, Kawiarnią Fotograficzna i innymi) przygotował bogaty program kameralnych wydarzeń. Mieszkańcy znów zostali zaproszeni do rozmów o ulicy. Przeważały oczekiwania ograniczenia ruchu samochodowego, spokojnej i nienachalnej aktywności ale też zachowania dojazdu dla mieszkańców, osób niepełnosprawnych, starszych czy dostawców. Zwrócono również uwagę na konieczność etapowania zmian i ewaluacji. – Wspólnie z Regionalnym Instytutem Kultury ustaliliśmy, że pierwszą trwałą zmianą, jaką przeprowadzimy, będzie stworzenie w tym miejscu parkletu. To rozwiązanie jeszcze mało znane w Polsce, ale już spopularyzowane na świecie – mówi prezydent Marcin Krupa. –  Stworzymy warunki, by na ulicy Teatralnej można było zatrzymać się, odpocząć, porozmawiać. Zmiana jest też stosunkowo łatwa do przeprowadzenia – dodaje prezydent.

Współpraca z Politechniką Śląską 

Do projektowania parkletu zaproszeni zostali studenci Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej: Adrian Pikorski, Piotr Szendera, Adam Zbroiński, Mateusz Grela i Jan Scelina, którzy pracowali pod kierunkiem Dziekana Wydziału prof. PŚ dr. hab. Klaudiusza Frossa. Studenci mieli okazję zapoznać się z efektami prototypowania z ubiegłego roku i poznać zebrane opinie mieszkańców. W efekcie powstały trzy projekty sezonowych parkletów. Ostatecznie przy Teatralnej zostanie zrealizowana koncepcja, będąca wypadkową dwóch z nich. W projekcie znajdziemy podział na część publiczną i półpubliczną, będą siedziska drewniane, stoły z krzesłami, a przede wszystkim dużo zieleni.

Na sezon z możliwością zmian 

Za wykonanie projektu odpowiada RIK, który będzie opiekował się parkletem. Zieleń, w tym zielone pnącza, dostarczy Zakład Zieleni Miejskiej. Wydział Transportu UM przygotował niezbędne zmiany w organizacji ruchu, które Miejski Zarząd Ulic i Mostów wprowadzi w życie.

Parklet przy Teatralnej to rozwiązanie sezonowe. Jego forma może być modyfikowana, zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców. Parklet będzie m.in. widownią dla wydarzeń organizowanych przez Regionalny Instytut Kultury i jego partnerów. We wrześniu, w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu, ul. Teatralnej ponownie stanie się miejscem promocji zrównoważonego transportu wśród mieszkańców. Szczegóły wydarzenia zostaną podane wraz z zapowiedzią programu tegorocznej edycji obchodów.