17 grudnia 2020

Pobierz e-publikację „Sacrum i jego otoczka kulturowa w realiach górnośląskich”

Pobierz e-publikację pt. „Sacrum i jego otoczka kulturowa w realiach górnośląskich. Między dawnymi i nowymi czasy”.

Publikacja pobrana zostanie w formacie .pdf.

Publikacja wydana została w ramach projektu pn. Tradycyjna kultura religijna Górnoślązaków – w perspektywie „ludowej ontologii, życia codziennego i świętowania”.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.