18 grudnia 2018

Podsumowanie Mapy Obrzędowej Górnego Śląska

Zapraszamy na podsumowanie projektu Mapa Obrzędowa Górnego Śląska, które odbędzie się 17 stycznia 2019 roku o 17.00 w Muzeum Śląskim w Katowicach. Wstęp wolny!

Przez 18 miesięcy zespół 10 badaczy odwiedzili setki miejscowości w województwie śląskim i opolskim i przejechał prawie 10 000 kilometrów, by prowadzić prace nad dokumentacją zwyczajów i obrzędów dorocznych występujących na ternie Górnego Śląska.

Projekt nie byłby realizowany, gdyby nie wsparcie partnera strategicznego – Muzeum Śląskiego w Katowicach, a także partnerów: Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu i Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu.

Są już dostępne efekty projektu:

– strona internetowa z interaktywną mapą, na której odnaleźć będzie można konkretne obrzędy: www.mapaobrzedowa.pl,

– mobilna wystawa fotografii,

– bezpłatna publikacja popularno-naukowa „Czas niezwykły. Obrzędowość doroczna na Górnym Śląsku” dostępna w wersji drukowanej (nakład ograniczony) i on-line.

Warto zaznaczyć, że podobne wydawnictwo dotyczące badanego terenu nie zostało wydane w ostatnich kilkudziesięciu latach. Publikacja ukazuje współczesny obraz obrzędowości górnośląskiej, jej kondycji i aktualnego występowania w terenie, przy jednoczesnym odwołaniu do fotografii archiwalnych.

„Mapa Obrzędowa Górnego Śląska” to dwuletnie badanie etnograficzne realizowane przez Regionalny Instytut Kultury w Katowicach. Projekt został dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Badanie i prace dokumentacyjne prowadzone były na terenie województwa śląskiego i opolskiego i dotyczyły żywych do dziś zwyczajów i obrzędów dorocznych. Celem badań było ukazanie skali zmian, jakie zaszły na historycznej ziemi górnośląskiej na przestrzeni ostatnich lat oraz pokazanie motywacji przyświecającej społecznościom pielęgnującym lokalne tradycje.

W ramach projektu wykonano rozbudowaną dokumentację fotograficzną poświęconą obrzędowości górnośląskiej. Szczególną uwagę skupiono na 5 zwyczajach: Bożym Ciele (dywanach kwietnych), procesjach agrarnych (pieszych, konnych, w intencji), Klekotaniu, Wodzeniu niedźwiedzia i Mikołajach. W kilkudziesięciu wybranych miejscowościach, w których te zwyczaje są praktykowane przeprowadzono badania kwestionariuszowe z dawnymi i obecnymi członkami grup obrzędowych.

Mapa Obrzędowa Górnego Śląska to:

Prawie 10 tysięcy kilometrów w podróży

461 Wyselekcjonowanych zdjęć

100 badań kwestionariuszowych

66 Udokumentowanych obrzędów

10 badaczy

7 materiałów filmowych

 

Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Partner strategiczny