18 sierpnia 2023

Podsumowanie międzynarodowych szkoleń edukatorów i edukatorek dorosłych w programie Erasmus+ | 29.08

Podsumowanie międzynarodowych szkoleń edukatorów i edukatorek dorosłych w programie Erasmus+ w edycji 2021/2023! 

 

We wtorek, 29 sierpnia 2023, o godzinie 11.00 w sali szkoleniowej Instytutu Korfantego odbyło się spotkanie podsumowujące międzynarodowe szkolenia edukatorów i edukatorek dorosłych w programie Erasmus+ w edycji 2021/2023.

Po ponad dwóch latach od otrzymania statusu instytucji akredytowanej w programie Erasmus+ w sektorze Edukacja dorosłych, przyszedł czas na pierwsze podsumowania.

W trakcie spotkania zostały zaprezentowane osiągnięte cele i specyfika zagranicznych mobilności kadry Instytutu. Można było również zapoznać się z doświadczeniami innej akredytowanej instytucji kultury – Muzeum Warszawy, a w ramach dzielenia się dobrymi praktykami – poznać taktyki radzenia sobie ze stresem, które zaprezentowała erasmusowa wolontariuszka Instytutu Korfantego.

Na spotkanie zostali zaproszeni animatorzy, animatorki i edukatorki, edukatorzy współpracujący z osobami dorosłymi lub tacy, którzy tego rodzaju współpracę chcą podjąć.

Specjaliści z Instytutu Korfantego przekazali także informacje o ofercie finansowania mobilności zagranicznych umożliwiających podnoszenie kompetencji animatorów i animatorek kultury, edukatorek i edukatorów z całej Polski.

 

Program:

11.00 – 11.30 | Zespół Koordynacyjny Projektu – ewaluacja i podsumowanie edycji 2021/2023

11.30 – 12.30 | Odpowiednie dać rzeczy słowo, czyli językowe i kulturowe projekty dla nowych mieszkańców stolicy realizowane w Muzeum Warszawy – prelekcja Katarzyny Žák-Caplot

12.45 – 13.30 | Jak prowadzić zajęcia edukacyjne z cudzoziemcami, nie znając języków obcych – warsztat Katarzyny Žák-Caplot (Muzeum Warszawy)

Przerwa kawowa

14.00 – 14.30 | Taktyki radzenia sobie z sytuacjami stresogennymi w sektorze kultury – Aleksandra Malczyk (wolontariuszka Instytutu Korfantego)

14.30 – 15.00 | Dyskusja, podsumowanie i zaproszenie do skorzystania z oferty wyjazdów mobilnościowych Instytutu

 

_________

Współfinansowane przez Unię Europejską