2 lutego 2023

Pokaz filmu André Pakulskiego pt. „Konwój humanitarny z Belgii do Polski” | 08.02

Historii pomocy humanitarnej z Belgii do Polski, której bieżącym tłem jest dzisiejsze zaangażowanie obywateli RP w pomoc Ukraińcom, poświęcone było organizowane we współpracy z Fundacją Polonia International z siedzibą w Brukseli spotkanie – pokaz filmu André Pakulskiego pt. Konwój humanitarny z Belgii do Polski z udziałem i prelekcją twórcy filmu.

Spotkanie odbyło się 8 lutego 2023 roku Kinie Światowid w Katowicach.

Partnerem wydarzenia była Instytucja Filmowa „Silesia-Film”.

Wcześniej tego samego dnia na spotkanie z twórcą filmu zaprosiliśmy do nas młodzież z III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Katowicach.

W spotkaniu udział wziął Jego Ekscelencja Ambasador Królestwa Belgii w Polsce i na Litwie Rik Van Droogenbroeck, a także zaproszeni goście: Andrzej Żydek – Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich, Ks. Piotr Płonka i Henryk Potempa – zaangażowani w przyjmowanie transportów z Belgii w stanie wojennym, Zygmunt Sośniok – działacz piekarskiej Solidarności, Barbara Haller de Hallenburg – Prezes Eurobusiness Haller, Ewa Sadkowska – Dyrektor Instytucji Filmowej Silesia Film, Katarzyna Noworzyń – Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Katowicach, Beata Ładoń-Nowosińska – kierownik Referatu Współpracy Międzynarodowej Departamentu Gospodarki i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Fot. Robert Garstka / Instytut Korfantego