14 września 2018

Polifonie – spotkanie z Janem Hartmanem

14 września 2018 roku gościem Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach był prof. Jan Hartman,  filozof, bioetyk, profesor nauk humanistycznych, związany z Uniwersytetem Jagiellońskim.

Tematyka spotkania oscylowała wokół dialogu. Rozmowę prowadziła Katarzyna Kleczko z Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach.

Prof. Jan Hartman kieruje Zakładem Filozofii i Bioetyki na Wydziale Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.  Zajmuje się metafilozofią, filozofią polityczną, etyką i bioetyką. Jest autorem kilkunastu książek, m.in. „Technik metafilozofii” i „Heurystyki filozoficznej”. Bliska mu jest publicystyka, angażuje się również w działania na rzecz demokracji i swobód obywatelskich.