28 maja 2021

Porozumienie o współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą

Dwaj mężczyźni za stołem podpisują dokumenty.

27 maja 2021 r. w Krakowie Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego oraz Akademia Górniczo-Hutnicza zawarły porozumienie w sprawie nawiązania długoterminowej współpracy.

Porozumienie zakłada między innymi realizację wspólnych projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju lub inne instytucje krajowe i zagraniczne oraz wspólną organizację przedsięwzięć.

Porozumienie podpisali Dyrektor Instytutu prof. dr hab. Zygmunt Woźniczka oraz Prorektor ds. Współpracy AGH prof. dr hab. Rafał Wiśniowski.

Fot. Zbigniew Sulima, AGH