29 grudnia 2022

Postać niebanalna jak dzieje Górnego Śląska. Biografia Franciszka Szczepańczyka już w sprzedaży

Postać Franciszka Szczepańczyka – nauczyciela, społecznika, pisarza, poety, badacza folkloru i twórcy wielu prac o charakterze pamiętnikarsko-historycznym była niebanalna podobnie jak dzieje Górnego Śląska. Instytut Korfantego opublikował właśnie biografię autorstwa Jarosława Zawiszy.

Książka przybliża poszczególne etapy życia Szczepańczyka: dzieciństwo i młodość, początki pracy zawodowej przypadające na okres I wojny światowej i po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, pracę oświatowa na Górnym Śląsku, zmagania z niemieckim okupantem podczas II wojny światowej, powrót do szkolnictwa po zakończeniu wojny oraz okres emerytury. Praca zawiera liczne fragmenty wspomnień Szczepańczyka, ujęte w cytaty, które, obok wydarzeń z życia osobistego i rodzinnego, dotykają również spraw kluczowych dla dziejów lokalnych społeczności, takich jak warunki pracy w szkolnictwie stopnia podstawowego, stosunki narodowe, działalność polskich organizacji patriotycznych (Związek Powstańców Śląskich, Związek Obrony Kresów Zachodnich, Towarzystwo Czytelni Ludowych), aktywność miejscowych społeczników.

Życie Szczepańczyka jest okazją do zgłębienia historii miejscowości, w których pracował. Jego życiorys może być o tyle ciekawy, iż łączy w sobie człowieka kilku epok (od zaborów po okres PRL-u) i związanego z obszarami zróżnicowanymi historycznie i kulturowo: Galicją wraz ze Śląskiem Cieszyńskim oraz Górnym Śląskiem. Osoba Szczepańczyka może więc stanowić doskonały przykład nauczyciela przeszczepiającego doświadczenia ugruntowane w pracy oświatowo-społecznej w warunkach zaboru austriackiego na ziemię górnośląską, która po wieleset latach przynależności do różnych organizmów państwowych, w 1922 r. ponownie znalazła się w granicach państwa polskiego. Na marginesie życia zawodowego Szczepańczyka, autor przybliża również życie rodzinne, nie mniej bogate w różnorodne doświadczenia.

Książka jest już dostępna w naszym sklepie.