3 marca 2022

PRACA – pracownik działu księgowości

Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego ogłasza nabór na stanowisko:
Pracownik Działu Księgowości – Kasjer

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być przez kandydata własnoręcznie podpisane i złożone do dnia 15 marca 2022 r. do 16:00 (liczy się data wpłynięcia do Instytutu) w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko: Pracownik Działu Księgowości – kasjer w Instytucie myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego”:
– osobiście w siedzibie Instytutu Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego;
– lub doręczone listownie na adres: Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego, ul. Teatralna 4, 40-003 Katowice;
– lub przesłane mailowo w wersji elektronicznej.

Miejsce pracy: Katowice
Proponowany termin zatrudnienia: od 1 kwietnia 2022 r.
Osoba do kontaktu po stronie Instytutu:

Agata Zybek tel. 32/ 201 77 75
e-mail: a.zybek@instytutkorfantego.pl

Informacje o wymaganiach na  stanowisku oraz kwestionariusz dla kandydata do pobrania – poniżej.