31 lipca 2023

Rajza z Korfantym – Ślōnsko Bajarka | 19.08

„Rajza z Korfantym – Ślōnsko Bajarka”

19 sierpnia (sobota) 2023 r. w Warszawie, w pawilonie kulturalnym „Niepodległa. Miejsce spotkań” (pawilon w Łazienkach Królewskich), odbyło się wydarzenie „Rajza z Korfantym – Ślōnsko Bajarka”. 

„Rajza z Korfantym – Ślōnsko Bajarka” stanowiło interaktywne widowisko, podczas którego odbiorcy mieli szansę „chycić szprymy”, czyli nauczyć się śląskich słówek, tradycyjnych pieśni, posłuchać ciekawych historii na temat tradycji Górnego Śląska, a chętni wziąć czynny udział w tańcu i śpiewie.

Widowisko było oryginalnym wydarzeniem słowno-muzycznym autorstwa Dominiki Kierpiec-Kontny, wiolonczelistki, absolwentki Akademii Muzycznej w Katowicach. Artystka w pomyśle o Bajarce postanowiła połączyć swoje największe pasje: miłość do kultury Górnego Śląska, improwizację na wiolonczeli oraz bezpośredni kontakt z publicznością. Podczas spotkania ze „Ślōnskom Bajarkom” uczestnicy etnograficznego „show” wprowadzeni zostali w świat tradycji i kultury Górnego Śląska.

 

Instytut Korfantego współorganizował wydarzenie wraz z Biurem „Niepodległa”.

O projekcie:

„Rajza z Korfantym” to sieć inicjatyw edukacyjnych i kulturalnych realizowanych przez Instytut Korfantego w różnych lokalizacjach, wspólnie z partnerami instytucjonalnymi na terenie Polski. Działanie ma na celu zwrócenie uwagi na postać Wojciecha Korfantego – jednego z ojców Niepodległości, będącego uznanym przez Sejm RP patronem roku 2023 w Polsce. Projekt jest swoistym wehikułem wprowadzającym postać bohatera – Wojciecha Korfantego – do szerszego obiegu społecznego. W ramach spotkań animatorów i edukatorów kultury, integrujących pasjonatów oraz otwartych wydarzeń artystycznych przeprowadzone zostaną działania poświęcone tradycjom Górnego Śląska. Projekt ma na celu zbudować kapitał wiedzy oraz wzmacniać świadomość historyczną Polaków. Mówiąc wprost – „Rajza z Korfantym” poprzez interdyscyplinarny, różnorodny i atrakcyjny program ma za zadanie skomunikować przeszłość z teraźniejszością.

 

Poniżej relacja z Rajzy, która miała miejsce w Gdańsku w czerwcu 2023:

https://instytutkorfantego.pl/aktualnosci/rajza-z-korfantym-w-gdansku-niekongres-animatorow-i-animatorek-kultury-15-06/