23 września 2019

Regionalny Instytut Kultury w Katowicach nagrodzony

W sobotę 21 września Regionalny Instytut Kultury w Katowicach otrzymał główną nagrodę – Złotego Słonecznika w plebiscycie na najbardziej rozwojową inicjatywę dla dzieci.

Regionalny Instytut Kultury w Katowicach otrzymał statuetkę w kategorii JĘZYK za Szkołę Reportażu, którą prowadziła Anna Cieplak. Kategoria język odpowiada rozwijaniu u dziecka inteligencji językowej. Inteligencja językowa (zwana też lingwistyczną) wiąże się z wrażliwością język mówiony i pisany, na dźwięki i rytmy. Inteligencja ta wpływa na zdolność do nauki języków obcych. Osoby o rozwiniętej inteligencji językowej posługują się bogatym słownictwem, są wrażliwe na różne funkcje języka.

Regionalny Instytut Kultury w Katowicach jest inkubatorem nowoczesnego systemu edukacji i rozwija edukację kulturową w regionie.