19 grudnia 2023

Regionalny Konkurs Recytatorski „MAŁY OKR” | 10-12.04

Instytut im. Wojciecha Korfantego zaprasza do udziału w Regionalnym Konkursie Recytatorskim dla uczniów szkół podstawowych „MAŁY OKR”, który odbędzie się w Katowicach w dniach 10-12 kwietnia 2024.

„MAŁY OKR” jest konkursem o zasięgu regionalnym, adresowanym do uczniów szkół podstawowych z klas 0 – III (recytacja), IV – VI (recytacja, „wywiedzione ze słowa”) oraz uczniów szkół podstawowych z klas VII – VIII (recytacja, „wywiedzione ze słowa”, poezja śpiewana).

Warunkiem udziału jest przygotowanie repertuaru odpowiadającego założeniom wybranej kategorii konkursowej.

Przesłuchania etapu regionalnego odbędą się w Instytucie im. Wojciecha Korfantego w dniach: 10 – 12 kwietnia 2024 r.

Kompletne zgłoszenie należy przesłać Organizatorowi w nieprzekraczalnym terminie do 27 marca 2024 r.

Szczegółowy regulamin znajduje się w załączonym pliku.

Koordynatorem organizacyjnym projektu jest Jacek Kowalski-Krawczyk, specjalista Centrum Animacji i Edukacji Instytutu – ​tel.: 32 201 77 79, j.kowalskikrawczyk@instytutkorfantego.pl.

Zapraszamy!

 

________

 

Instytut im. Wojciecha Korfantego jest pomysłodawcą konkursu „Mały OKR”, który powstał jako uzupełnienie oferty Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. OKR to inicjatywa skierowana do młodzieży ponadpodstawowej i dorosłych, a jej centralnym organizatorem jest Towarzystwo Kultury Teatralnej w Warszawie.

Konkurs obejmuje 4 turnieje: Recytatorski, Poezji Śpiewanej, Teatrów Jednego Aktora i formy pośrednich pod hasłem „Wywiedzione ze słowa”. W Małym OKR udział wziąć mogą uczniowie szkół podstawowych.

„Mały OKR” przygotowuje uczniów szkół podstawowych z subregionu katowickiego do późniejszego uczestnictwa w Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim dla szkół ponadpodstawowych oraz dla dorosłych.