24 października 2019

Ruszają eliminacje do Małego OKR 2020!

W dniach 23-25 marca 2020 roku zapraszamy do Teatru „Korez” w Katowicach na eliminacje regionalne do konkursu Mały OKR.

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych z subregionu katowickiego.

Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego (a wcześniej Regionalny Instytut Kultury w Katowicach) od ponad 10 lat organizuje i koordynuje eliminacje konkursu na etapach: środowiskowych, miejskich, regionalnych. „Mały OKR” przygotowuje uczniów szkół podstawowych do późniejszego uczestnictwa w Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim dla szkół średnich i dorosłych. 

Poniżej znajdują się niezbędne dokumenty: regulamin oraz karta zgłoszenia.

Zgłoszenie powinno zawierać prawidłowo wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia i zostać wysłane do 6 marca 2020 roku na adres: j.kowalskikrawczyk@instytutkorfantego.pl lub pocztą tradycyjną adres:

Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego
ulica Teatralna 4
40-003 Katowice