26 listopada 2019

Rzeka Odra w szkole – warsztaty dla nauczycieli

Na zaproszenie Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej w ramach projektu „Trzy regiony, trzy języki, jedna Odra” Anna Cieplak i Małgorzata Tkacz-Janik przeprowadziły dwa spotkania dla nauczycieli i edukatorów (w Opolu 2.12 i w Katowicach 9.12) oraz prototypowy warsztat dla dzieci (Szkoła w Roszawie, 2.12), prezentując konspekt lekcji o Odrze opracowany wspólnie z ekspertami centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska. 

Zajęcia, które zostały przedstawione mają charakter interdyscyplinarny i mogą być przeprowadzone zarówno przez nauczycieli  szkolnych (przyrody, geografii, biologii, języka polskiego, zajęć z wychowawcą, techniki, plastyki, edukacji regionalnej), jak i przez inne osoby nauczające lub animujące zajęcia edukacyjno-artystyczne zainteresowane nowymi formami wypracowanymi przez Regionalny Instytut Kultury w Katowicach i Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska.

Poza prezentacją lekcji pokazowej  i udostępnieniem uczestnikom i uczestniczkom konspektów oraz materiałów dydaktycznych  zaprezentowanych zostało kilka przykładów o charakterze metodycznym (pakiety edukacyjne, wycieczki i zajęcia w terenie z uwzględnieniem Odry jako ważnego dziedzictwa materialnego i niematerialnego w województwie oraz – ogólnie – w Polsce).

Zajęcia poprowadziły Anna Cieplak (RIK), Małgorzata Tkacz-Janik (RIK) oraz Agata Kloczkowska (CDPGŚ).