10 listopada 2023

Sesja konserwatorska 2023: „Wnętrza” | 12.12

Dyrektor Instytutu Im. Wojciecha Korfantego Dorota Pociask-Frącek oraz Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków Łukasz Konarzewski zapraszają na Sesję Konserwatorską „Wnętrza”. Zapraszamy 12 grudnia (wtorek) 2023 roku o godz. 9.00 w Instytucie im. Wojciecha Korfantego (Katowice, ul. Teatralna 4).

Celem spotkania jest popularyzacja problematyki związanej z dziedzictwem kulturowym województwa śląskiego. Sesja poświęcona będzie zagadnieniom konserwatorskim szeroko rozumianych wnętrz. Poruszone zostaną m.in. problemy zabytkowych gmachów użyteczności publicznej, siedzib mieszczańskich czy wnętrz sakralnych.

W ramach wydarzenia zaplanowano również promocję nowego, 15. tomu „Wiadomości Konserwatorskich Województwa Śląskiego” zatytułowanego „Wnętrza”.

 

 

PROGRAM

9.00 – Rejestracja uczestników

9.30 – Dorota Pociask-Frącek i Łukasz Konarzewski
„Wstęp i kilka słów o rekonstrukcji kompozycji płaskorzeźbiarskich autorstwa Jana Raszki w westybulu gmachu dawnego Urzędu Wojewódzkiego i Sejmu Śląskiego”

10.00 – Referaty, cz. I
Barbara Klajmon / „Remont i konserwacja budynku dawnego starostwa przy ul. 3 Maja 19 w Zabrzu”
Aleksander Polański / „O pracach konserwatorskich w sądzie w Raciborzu”
Ewa Janoszek / „Czym chata bogata – siedziby bielskich i bialskich mieszczan przełomu XIX i XX w.”

11.30 – Przerwa

12.15 – Referaty cz. II
dr inż. Ewa Waryś i Dorota Bajowska / „Klatki schodowe w historycznych obiektach położonych na obszarze staromiejskim w Bytomiu. Stan zachowania i ochrona prawa”
Katarzyna Magrysiewicz-Dobrzańska / „Trzy świątynie – jeden malarz. Sprawozdanie z prac konserwatorskich przy kaplicy cmentarnej pw. św. Marka i kościółku pw. św. Jakuba w Sławkowie”

13.15 – Prezentacja książki
red. Irena Kontny / „Wiadomości Konserwatorskich Województwa Śląskiego” t. 15: „Wnętrza”