4 listopada 2019

Śladami Wawrzyńca Hajdy – podsumowanie projektu

Już 14 listopada 2019 r. o 17.00 Regionalny Instytut Kultury w Katowicach zaprasza do Miejskiego Domu Kultury w Piekarach Śląskich przy ulicy Bytomskiej 73 na podsumowanie lokalnego projektu „Śladami Wawrzyńca Hajdy…”. Wstęp wolny!

W programie wydarzenia: prelekcje Bożeny Bladoszewskiej, Mariana Gerlicha, Jakuba Müllera i Andrzeja Żydka, występ chóru „Polonia-Harmonia”, bogata w zbiory wystawa filatelistyczna, która obraca się wokół postaci Wawrzyńca Hajdy, a także projekcja multimedialna, ukazująca wszystkie działania w projekcie.

Zadanie realizowane jest w ramach programu dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”, gdzie koalicjantami RIK w mieście Piekary Śląskie są: Miejski Dom Kultury, Ośrodek Kultury „Andaluzja”, Miejska Biblioteka Publiczna im. Teodora Heneczka, Polski Związek Filatelistów o/w Bytomiu – Koło numer 29 Piekary Śląskie oraz Miejska Szkoła Podstawowa nr 5 im.

Wawrzyńca Hajdy. Zadaniu patronuje prezydent miasta Piekary Śląskie Pani Sława Umińska-Duraj.

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”.