14 marca 2024

„Śląsk jest kobietą” | III Konferencja Nauczycieli Regionalistów Miasta Katowice | 15.03

„Śląsk jest kobietą” – 15 marca 2024 na ten temat rozmawiali w naszym Instytucie uczestnicy III Konferencji Nauczycieli Regionalistów Miasta Katowice.

W programie znalazły się prelekcje: dr Małgorzaty Tkacz-Janik, Elizy Flaszewskiej, Małgorzaty Jodłowskiej i Renaty Botor-Pławeckiej.

Współorganizatorzy konferencji to: Związek Górnośląski, Katowice – oficjalny profil miasta i Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM”.