16 kwietnia 2019

SocjoKato – spotkanie z Magdaleną Szpunar

Polskie Towarzystwo Socjologiczne (oddział Katowicki) oraz Regionalny Instytut Kultury w Katowicach zapraszają na otwarte spotkania w ramach cyklu SocjoKato. Spotkania odbywają się raz w miesiącu w środy o 17.00 w Regionalnym Instytucie Kultury w Katowicach przy ulicy Teatralnej 4. Wstęp wolny!

Najbliższe spotkanie: 24.04.2019 / 17.00

Prelekcja: KULTURA CYFROWEGO NARCYZMU
autor: prof. Magdalena Szpunar

Pretekstem do dyskusji na temat wpływu mediów cyfrowych na kształtowanie się postawy narcystycznej będzie publikacja profesor Magdaleny Szpunar „Kultura cyfrowego narcyzmu”. Książka została wydana w 2016 roku. Jest pogłębionym studium socjologicznym problemów współczesnej kultury. Magdalena Szpunar dowodzi, że „Kultura w której przychodzi nam żyć, w coraz większym stopniu jest kulturą zainteresowania wyłącznie samym sobą, sprawiając, że egocentryzm staje się fetyszem”.

Kultura cyfrowego narcyzmu to analiza ciemnej strony współczesnej komunikacji. Nowe formy zachowań jednostek w wirtualnych mediach implikuje koncentracja na własnym ja. Dyskusja obejmie m.in. takie zjawiska jak oversharing, narcissurfing, FOMO, a pytania połączy refleksja nad konsekwencjami narcyzmu w mediach społecznościowych i w internecie.

Dyskusja będzie wskazywać mechanizmy powodujące że postnowoczesne uwikłanie ludzi w cyfrowe media aktywizuje narcystyczne społeczności. Pojawi się w prelekcji teza, że wirtualne, małe prywatne światy „[…] stanowią formy radzenia sobie z lękiem, poczuciem pustki i narcystycznym, wręcz pasożytniczym uzależnieniem od nieustannej aprobaty innych”.

Kolejną istotną kwestią, którą podkreśla autorka publikacji jest fakt, iż „Presja samorozwoju, nieustannego osiągania sukcesów, bycia na topie i samozadowolenia sprawia, że coraz mniejsza liczba osób w społeczeństwie wykazuje cechy neurotyczne. Obserwujemy natomiast erupcję zachowań narcystycznych, gdyż imperatywem dzisiejszych czasów jest efektywne sprzedanie się”.

Autorka stawia tezę, iż postawa narcystyczna dotyka nie tylko pojedyncze jednostki, ale dotyczy rozlicznych struktur społecznych – organizacji, czy instytucji, infekując także kulturę.

W czasie spotkania SocjoKATO będziemy mieli okazję prześledzić procesy, które doprowadziły do wykształcenia się postawy narcystycznej we współczesnym społeczeństwie, poznać lepiej specyfikę wymiarów kultury narcyzmu i podyskutować o jego emanacjach w środowisku cyfrowym.

Prelekcja da wgląd w argumentację badaczki tych procesów i jej propozycje radzenia sobie z presją rywalizacji w imię narcystycznego medialnego sukcesu.

Wszystkich zainteresowanych publikacją prof. Magdaleny Szpunar zachęcamy do wcześniejszej lektury publikacji „Kultura cyfrowego narcyzmu”, która jest dostępna na stronie internetowej: magdalenaszpunar.com

Plan spotkania:

  1. Przedstawienie prelegentki
  2. Wprowadzenie w teoretyczne rozumienie narcyzmu
  3. Ujęcie specyficznych wymiarów kultury narcyzmu (narcystyczny wizerunek, intymność, pracoholizm i miłość jako autoterapia lęku odrzucenia)
  4. Imperatyw sukcesu jednowymiarowego człowieka
  5. Selfie jako emanacja cyfrowego narcyzmu
  6. Wnioski
  7. Pytania publiczności i dyskusja.

Profesor Magdalena Szpunar jest doktorem habilitowanym nauk społecznych w zakresie socjologii. Specjalizuje się w badaniu kultury mass mediów, socjologii internetu, analizuje modele komunikowania w nowych mediach i komunikatory społecznościowe. Pracuje w Instytucie Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie kieruje Zakładem Nowych Mediów. Jest autorką ponad 140  publikacji naukowych, w tym m.in. monografii: „(Nie)potrzebna wrażliwość” (2018), „Imperializm kulturowy Internetu” (2017), „Kultura cyfrowego narcyzmu” (2016), oraz „Nowe-stare medium. Internet między tworzeniem nowych modeli komunikacyjnych a reprodukowaniem schematów komunikowania masowego” (2012).