24 października 2019

SocjoKato w październiku: Immanuela Wallerstein w naukach społecznych

29.10.2019 odbyło się pierwsze w bieżącym roku akademickim spotkanie SocjoKato organizowane przez Polskie Towarzystwo Socjologiczne (oddział Katowicki) oraz Regionalny Instytut Kultury w Katowicach. Gościem spotkania był prof. dr. hab. Waldemar Czajkowski, który wygłosił wykład pt. „Znaczenie teorii system-świat Immanuela Wallersteina dla nauk społecznych”.

Prezentacja omawiała założenia kategorie analizy oraz zastosowania projektu badań procesów centro-peryferyjnych dla uksztaltowania się systemu-świata.

Immanuel Wallerstein dla swoich koncepcji systemów-światów czerpał założenia z idei badawczych szkoły Annales F. Broudela (zasada długiego trwania systemów), z teorii K. Marksa ujmowanej jako analiza sprzeczności i konfliktów sił rozwojowych oraz akumulacji zasobów zmieniających organizację produkcji w nowe systemy; a także z teorii rozwoju zależnego F.H. Cardoso aktywizującej opór peryferii wobec centrum w celu moderacji wzajemnych stosunków i profilowania sił dynamizujących rozwój poprzez przejmowanie technologii i wiedzy z centrów. System-świat to przejście na wyższy poziom analizy niż procesów rozwoju niż poziom państw narodowych. Pytania jakie sformułuje nasz prelegent będą zmierzać do wykazania uwarunkowań myśli Immanuela Wallersteina w kontekście socjologii wiedzy i krytycznej teorii kapitalizmu. Profesor Waldemar Czajkowski uczestniczył przez kilka miesięcy w roku akademickim 1994-1995 w programie seminarium prowadzonym przez I. Wallersteina z międzynarodową grupą wybranych przez niego młodych uczonych. Osobiste refleksje wzbogacą o wielce wartościowe informacje portret akademicki tego wpływowego myśliciela. Zostanie zaprezentowane pogłębione spojrzenie na rozwój stanowiska badawczego Wallersteina w kontekście jego aktywności nie tylko akademickiej.

Prelegent prof. Dr hab. Waldemar Czajkowski jest filozofem społecznym, bada procesy zmian w zakresie cywilizacyjnych następstw globalnego kapitalizmu; analizuje konteksty poszanowania praw i wolności człowieka oraz możliwości uprawiania filozofii historii a także problematyki ethosu filozofii i kulturowych oraz kapitalistycznych uwarunkowań kryzysu intelektualnego. Pisał także o milenijnych celach rozwoju z perspektywy historiozoficznej.
Zapraszamy do udziału w spotkaniu osoby zainteresowane niezależnie od zawodowego statusu i profilu poglądów. Odkrywajmy różnice i podobieństwa naszych myśli oraz przekonujmy się o zasadności naszej argumentacji. Myśl Immanuela Wallersteina leży na pograniczu dyscyplin i stanowisk intelektualnych.