15 maja 2019

SocjoKato – spotkanie z Adrianem Cybulą

Polskie Towarzystwo Socjologiczne (oddział Katowicki) oraz Regionalny Instytut Kultury w Katowicach zapraszają na otwarte spotkania w ramach cyklu SocjoKato.

Spotkania będą odbywać się raz w miesiącu w środy o godzinie 17.00 w Regionalnym Instytucie Kultury w Katowicach przy ulicy Teatralnej 4. Wstęp wolny!

Najbliższe spotkanie:
22.05.2019 / 17.00

Prelekcja: SPOŁECZNE TWORZENIE UOGÓLNIONEJ NIEUFNOŚCI W POLSKIEJ SŁUŻBIE ZDROWIA – studium oddziału szpitalnego

autor: dr Adrian Cybula

Prezentacja będzie omawiać założenia teorii komunikacji społecznej w perspektywie interakcjonistycznej, rozważania nad cechami kulturowymi i czynnikami organizacyjnymi aktywizującymi „Uogólnioną nieufność” w relacjach personel medyczny i pacjent, oraz próbę diagnozy strategii adaptacyjnych pacjentów w zależności od ich statusowych dyspozycji.

Prelegent opisze gościom SocjoKato osobiste doświadczenia pacjenta leczonego w skomplikowanych medycznie procedurach. Analizować je będzie jako studium przypadku problemów komunikacji społecznej i zachowań pracowników szpitala, które ujawniają deficyty organizacji i jakości ich pracy, wzmacniane poprzez nieoczekiwane konsekwencje gier interakcyjnych.
Środowisko społeczne oddziału szpitalnego stanowi żywe laboratorium badań socjologicznych. Pacjent a zarazem incognito socjolog, zyskuje unikalną wiedzę o problemach polskiej służby zdrowia.

Publiczność otrzyma inspirującą relację i próbę uporządkowania obserwacyjnych ustaleń prelegenta, który opowie jak ujawnienie swojego statusu i krytycznych obserwacji zmieniło dynamikę komunikacji zawodowej pracujących z nim lekarzy i pielęgniarek.
W jakim stopniu teoretyczne koncepcje Goffmana, Sztompki, czy Putnama są źródłem wiedzy i pocieszenia dla aktora uprzedmiotawianego w procedurach praktyk medycznych?
Dr Adrian Cybula – socjolog, badacz problemów transformacji regionalnej i instytucjonalnej z perspektywy reguł ekonomii politycznej i teorii kapitału społecznego. Pracował w Zakładzie Rozwoju Społecznego Instytutu Socjologii na Uniwersytecie Śląskim. Analizował następstwa mechanizmów kapitalizmu zależnego w krajach rozwijających się oraz problemy zarządzania w gospodarce nakazowej przekształcanej w gospodarkę rynkową. Opisuje uwarunkowania kultury pracy instytucji publicznych jako następstwo sytuacyjnych wyzwań zawodowych i strategii adaptacyjnych personelu oraz klientów publicznej służby zdrowia.

Przed spotkaniem zapraszamy na dobrą kawę i ciasto do Kawiarnia Fotograficzna Katowice.