12 czerwca 2019

SocjoKato – spotkanie z Odrą. Prelegcja Gabrieli Tomik i dr. Aleksandra Wolskiego

Polskie Towarzystwo Socjologiczne (oddział Katowicki) oraz Regionalny Instytut Kultury w Katowicach zapraszają na otwarte spotkania w ramach cyklu SocjoKato.

Spotkania będą odbywać się raz w miesiącu w środy o godzinie 17.00 w Regionalnym Instytucie Kultury w Katowicach przy ulicy Teatralnej 4. Wstęp wolny!

Najbliższe spotkanie:
19.06.2019 / 17.00 / Salon wydawniczy Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach (na prawo od wejścia głównego)
-> wydarzenie towarzyszące Odrzańska Noc Świętojańska

Tym razem dyskutować będziemy o Odrze, rozwoju żeglugi śródlądowej oraz społecznych aspektach jej funkcjonowania.

Prelekcja: Gabriela Tomik i dr Aleksander Wolski.

Gabriela Tomik jest Pełnomocnikiem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. W latach 1994 – 2017 była urzędnikiem samorządowym. W latach 2010 – 2013 pełniła funkcję członka zarządu, a następnie wicestarosty Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego. W latach 2013 – 2014 była pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle ds. rzeki Odry. Od 2015 do 2017 roku pełniła funkcję wiceburmistrza Miasta Kuźnia Raciborska.
Prelegentka dla uczestników SocjoKato przedstawi problemy społeczne i organizacyjne realizacji rządowych założeń do planów rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej z perspektywą do 2030 roku. Jako konsultant z samorządami lokalnymi i społecznościami funkcjonującymi wzdłuż biegu tej rzeki rozpoznaje szeroki zakresu wyzwań inwestycyjnych oraz napięć społeczno-kulturowych i sprzeczności biznesowych związanych z modernizacją koryta rzeki. W kontekście wpływu tych projektów na możliwości przeciwdziałania skutkom powodzi, rozwój bezpiecznego wypoczynku i rekreacji oraz udostępnienie funkcji transportowej Odry dla biznesu, pojawia się wiele pytań o wyzwania dla współpracy władz samorządowych, regionalnych oraz centralnych naszego kraju w realizowaniu wielkich projektów inwestycji infrastrukturalnych. Inwestycje takie jak program Odra 2030 mają rangę nie tylko krajową ale i międzynarodową. Diagnoza konfliktów wokół realizacji takich przedsięwzięć będzie jednym z obszarów proponowanej prelekcji.

Dr Aleksander Wolski to socjolog, badacz problemów transformacji regionalnej i instytucjonalnej, ekspert badań problemów społeczności lokalnych, mechanizmów komunikacji społecznej i konsultacji społecznych.
Pracuje w Wyższej Górnośląskiej Szkole Handlowej im. Jerzego Ziętka w Katowicach; pełni funkcje Dziekana Wydziału Zamiejscowego GWSH w Żorach. Jest członkiem zarządu katowickiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.
A. Wolski funkcjonuje jako ekspert w zespole projektowania inwestycji w rozwój polskiej żeglugi śródlądowej na Odrze w Urzędzie Marszałkowskim województwa śląskiego; oraz konsultant Komitetu Sterującego Inwestycji na Śródlądowych Drogach Wodnych w województwie dolnośląskim, przedstawi perspektywę socjologiczną w opisie problemów społeczności nadodrzańskich. Dysponuje wiedza o historii społecznych następstw inwestycji i ich zaniechań w ochronę bezpieczeństwa oraz w rozwój gospodarki związanej z transportem wodnym na Odrze. Przedstawi analizę wyzwań rozwojowych w tym zakresie.

Regionalny Instytut Kultury w Katowicach oraz Polskie Towarzystwo Socjologiczne Oddział Katowice są partnerami współdziałającymi w promowaniu wydarzeń zaplanowanego na 21 czerwca święta Odrzańska Noc Świętojańska w ramach Międzynarodowego Roku Odry 2019.

Przed spotkaniem zapraszamy na dobrą kawę i ciasto do Kawiarnia Fotograficzna Katowice.