21 marca 2019

Spotkanie autorskie z Dorotą Brauntsch

5 kwietnia 2019 roku w Regionalnym Instytucie Kultury w Katowicach przy Teatralnej 4 odbyło się spotkanie z Dorotą Brauntsch, autorką książki „Domy bezdomne”. 

Książka, która wychodzi nakładem wydawnictwa Dowody na Istnienie, miała premierę 25 marca. Podczas spotkania można było zakupić publikację. Spotkanie poprowadził Adrian Chorębała, a dodatkową atrakcją było czytanie fragmentów książki przez Alinę Chechelską, aktorkę Teatru Śląskiego im. St. Wyspiańskiego w Katowicach.

DOMY BEZDOMNE – jak pisze autorka – to reportaż o znikającej architekturze śląskiej wsi. To przede wszystkim książka o człowieku i jego stosunku do domu – zapis wspomnień i historii ostatnich mieszkańców domów z XIX/XX w.. Jest to także historia architektury wiejskiej na ziemi pszczyńskiej, podejmuję się tematu zmian w budownictwie indywidualnym na przestrzeni ostatniego stulecia, wspominam o próbach ratowania zapomnianego dziedzictwa na wsi.

„Kto zdążył, ten wyburzył” – słyszy Dorota Brauntsch. Bo murowane domy chłopskie na ziemi pszczyńskiej z XIX i początków XX wieku wreszcie zostały uznane za zabytki, dowód kultury, a więc podlegają ochronie. Tylko że prawie wszystkie już zniknęły… I nadal znikają.

To opowieść o cegle, kulturze chłopskiej, przemianie Górnego Śląska i o tym, czym jest dom. I jeszcze o idealistach, którzy próbują ocalić przeszłość. Bo jeśli nie wiesz, skąd jesteś, nie wiesz, kim jesteś.