29 listopada 2019

Sprawozdanie z realizacji Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami…

Regionalny Instytut Kultury w Katowicach przystępuje do opracowania „Sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami w Województwie Śląskim na lata 2018-2021″. Poniżej znajdują się ankiety: