16 kwietnia 2019

SWITA – informacja

Szanowni Państwo !

Z przykrością informuje, iż nie udało nam się zebrać dostatecznej liczby uczestników grupy inicjatywnej do założenia Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Teatru Amatorskiego SWITA (projekt nazwy) i jesteśmy zmuszeni

odwołać spotkanie założycielskie w dniu 18 maja 2019 roku o godzinie 10.00 (sobota) w siedzibie RIK w Katowicach.

Nie bylibyśmy w stanie wybrać przyszłych władz i pokryć kosztów rejestracji oraz obecności eksperta prawnego, przedyskutować projektu statutu, ustalić wysokości składek – musiałyby być bardzo wysokie, aby stworzyć fundusz stanowiący wkład własny do projektów – coś w rodzaju „kapitału żelaznego”.

Może w przyszłości powrócimy do tej inicjatywy, gdy pojawi się więcej chętnych, niestety dziś jest ona niemożliwa do realizacji.