15 maja 2024

Szałot kulturowy. Warsztaty o tradycji dla młodzieży | 14.05

14 maja 2024 w Instytucie odbyły się pierwsze warsztaty w ramach projektu „Szałot kulturowy. Warsztaty o tradycji dla młodzieży”, na który uzyskaliśmy dofinansowanie Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „EtnoPolska”.

To projekt interdyscyplinarny z zakresu edukacji i animacji społecznej ukierunkowany na popularyzację i upowszechnienie tradycji regionalnych, inspirowany dziedzictwem kulturowym, skierowany do młodzieży, w tym osób ze specjalnymi potrzebami. Zajęcia były prowadzone fonicznie i w Polskim Języku Migowym.

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: „EtnoPolska. Edycja 2024”.

_________________

SZAŁOT to śląska nazwa popularnej sałatki warzywnej – w każdej rodzinie jest trochę inna. Tradycjonaliści uświęcają nią często rodzinne stoły podczas najważniejszych domowych uroczystości.

My traktujemy SZAŁOT jako metaforę tradycji, na którą składają się elementy kultury materialnej często powtarzalne w różnych kręgach, a często zupełnie odmienne lub w różnych zestawieniach. Stąd przewrotna nazwa projektu „Szałot kulturowy. Warsztaty o tradycji dla młodzieży”.

Projekt skierowany jest do młodzieży, w tym osób ze specjalnymi potrzebami. W ramach projektu planujemy organizację warsztatów z dziedziny kultury tradycyjnej, które zakresem tematycznym obejmą kilka zagadnień. Zmiksujemy nie tylko różne tematy, ale i młodzież z różnych szkół, z różnymi sposobami porozumiewania się. Zajęcia będą prowadzone fonicznie i w polskim języku migowym. Działania warsztatowe zostaną udokumentowane wizualnie.

Dopełnienie będzie stanowiła publikacja poprojektowa „Szałot kulturowy. Warsztaty o tradycji dla młodzieży”, która posłuży jako przewodnik i inspiracja do podobnych działań dla szerszego grona odbiorców, w tym nauczycieli  związanych z edukacją regionalną i animacją kulturową na terenie całej Polski. Publikacja zostanie zaprezentowana podczas warsztatu ewaluacyjnego podsumowującego projekt, a następnie udostępniona online na naszej stronie www.