2 sierpnia 2023

Szkolenie dla Głównych Księgowych – „Podatek VAT w Instytucjach Kultury w 2023 roku”| 16.10

Serdecznie zapraszamy na szkolenie dla Głównych Księgowych – „Podatek VAT w Instytucjach Kultury w 2023 roku”, które odbędzie się w dniu 16 października 2023 r. (poniedziałek) w godzinach 10:00-15:00.

 

Termin nadsyłania zgłoszeń: 11.10.2023 r.

 

Cele szkolenia:

– zaprezentowanie uczestnikom szkolenia zagadnień związanych z praktyką stosowania ustawy o VAT oraz rozporządzeń wykonawczych przez instytucje kultury;

– przekazanie uczestnikom szkolenia praktycznych wskazówek, na jakie elementy związane z podatkiem VAT powinni zwrócić szczególną uwagę;

– przekazanie informacji na temat tego, jakie ryzyko niesie ustalanie pre-współczynnika i jak je minimalizować;

– zapoznanie się ze zmianami przepisów dot. kas rejestrujących;

– zapoznanie uczestników z innymi  zmianami w podatku VAT.

 

Korzyści dla uczestników szkolenia:

– uzyskanie informacji związanych z najważniejszymi zmianami wprowadzonymi w podatku VAT w 2023 roku dotyczących instytucji kultury,

– uzyskanie praktycznej wiedzy na temat zapobiegania powstawaniu nieprawidłowości związanych ze stosowaniem ustawy o VAT w obrocie krajowym oraz zmniejszaniem ryzyka przez instytucje kultury.

 

Program Szkolenia:

1/ Kasy rejestrujące w 2023 roku.

2/ Rozporządzenia Ministra Finansów dotyczące kas rejestrujących: tradycyjnych, on-line i wirtualnych.

3/ Wymogi dokumentowania reklamacji i zwrotów.

4/ Obowiązki podatnika w zakresie wydawania paragonów, zwolnienia z obowiązku rejestracji.

5/ Faktura do paragonu – kiedy i na jakiej podstawie można ją wystawić?

6/ Ujmowanie w ewidencji JPK paragonów z NIP.

7/ Zasady fakturowania obowiązujące w 2023 r.

8/ Formy faktur stosowanych w obrocie.

9/ Krajowy System e-Faktur od 1.07.2024 r.:

– uprawnienia do korzystania z KSeF,

– wystawianie faktur korygujących,

– korzyści z wystawiania faktur ustrukturyzowanych,

– planowane zmiany w zakresie KSeF.

10/ Uproszczenia w podatku VAT – SLIM VAT 3 od 1.07.2023 r.

11/ Zmiany dotyczące proporcji i korekt rocznych.

12/ Zmiany dotyczące warunków odliczania podatku VAT przy WNT.

13/ Kurs walutowy przy korekcie faktur i zbiorcze faktury korygujące.

14/ Sankcje w podatku VAT od 6.06.2023 r.

15/ Wiążące Informacje Stawkowe WIS po 1.07.2023 r.

16/ Mechanizm split payment – tzw. podzielona płatność:

– zakres zastosowania podzielonej płatności – obligatoryjność czy dobrowolność,

– korzyści wynikające z zapłaty faktur w systemie podzielonej płatności z rachunku VAT.

17/ Negatywne skutki braku zapłaty w trybie MPP: odpowiedzialność solidarna w podatku VAT, wyłączenie wydatku z KUP dla PDOP, sankcje skarbowe.

18/ „Biała lista” podatników:

– zapłata na niezgłoszony do KAS rachunek a KUP,

– odpowiedzialność solidarna w podatku VAT,

– sankcje skarbowe,

– termin zawiadomienia US o zapłacie na rachunek spoza listy.

19/ Odliczenia podatku VAT z wykorzystaniem współczynnika pre-proporcji.

20/ Aktualne orzecznictwo aparatu skarbowego oraz wydane wyroki sądowe dla muzeów, domów kultury oraz instytucji artystycznych w zakresie pre-proporcji.

21/ Planowane zmiany VAT dotyczące instytucji kultury.

 

Konsultacje w ramach poruszanych zagadnień.

Materiały dydaktyczne przesyłane po szkoleniu mailem.

 

Czas trwania: 5 godzin, od 10:00 do 15:00.

Miejsce szkolenia: siedziba IMP, ul. Teatralna 4, Katowice (1 piętro – sala konferencyjna).

Koszt szkolenia: 345,00 zł brutto od osoby.

Uwaga: zwolnienie z VAT w przypadku, gdy środki wydatkowane na ww. szkolenie pochodzą co najmniej w 70% ze środków publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych (zastosowania stawki zwolnionej VAT zgodnie z art. 43 ust.1 pkt. 29c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz.710)).

Prowadząca: Urszula Pietrzak – biegły rewident nr 7135, praktyk, z kilkunastoletnim doświadczeniem, w zakresie wykładów dla instytucji kultury, prezes Biura Audytorskiego „FK-BAD” sp. z o.o. w Krakowie, specjalizującego się w badaniu sprawozdań finansowych, udzielaniu doradztwa oraz innych usług dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym w szczególności instytucji kultury, autorka publikacji „Plan kont z komentarzem dla instytucji kultury” z 2017 roku, „Budżet zadaniowy i wydatki strukturalne w instytucjach kultury” z 2012 r. wydane przez ODDK w Gdańsku.

 

Koordynator szkolenia:

Jarek Bednarczyk, e-mail: j.bednarczyk@instytutkorfantego.pl, telefon: 32/ 201 77 78.