20 września 2019

Szkolenie – finansowanie projektów kulturalnych i sponsoring

Celem szkolenia jest poznanie technik, które pozwolą jego uczestnikom skonstruować dobrą ofertę sponsorską dostosowaną do działalności, a która umożliwi pozyskanie prywatnego mecenasa. Uczestnicy poznają metodykę tworzenia projektu w sferze kultury. Zaprezentowane zostaną sposoby logicznej konstrukcji wniosków grantowych dla ich późniejszej efektywnej realizacji. Wskazane zostaną ponadto źródła finansowania projektów kulturalnych m.in. dla podmiotów kultury i osób indywidualnych. Szkolenie odbędzie się w siedzibie Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach w dniach 28-29.10.2019 r. 

Dla kogo?
Osoby odpowiedzialne za pozyskiwanie środków zewnętrznych, w tym: animatorzy, edukatorzy, twórcy indywidualni, przedstawiciele samorządów i organizacji pozarządowych działających w sektorze kultury. Kierownicy i pracownicy działów merytorycznych, fundraiserzy, osoby odpowiedzialne za pisanie wniosków o dotacje, członkowie zespołów projektowych.

Korzyści dla uczestników
Uczestnicy dowiedzą się o potencjalnych możliwościach sponsoringu projektów kulturalnych. Nauczą się samodzielnego tworzenia oferty i umowy sponsorskiej. Zostaną wyposażeni w niezbędne narzędzia i wiedzę, pozwalające na efektywne poszukiwanie sponsorów oraz kształtowanie z nimi długofalowej współpracy. Ponadto uczestnicy podniosą swoją wiedzę nt. mechanizmów rządzących pozyskiwaniem środków na działalność kulturalną ze źródeł zewnętrznych. Poznają możliwości dopasowania planowanych inicjatyw kulturalnych do oczekiwań konkretnych donatorów. Posiądą wiedzę w zakresie sprawnej koordynacji projektów i ich ewaluacji.

Kartę zgłoszenia prosimy wypełnić, podpisać i odesłać na adres: szkolenia[małpa]rik.katowice.pl

Zgłoszenia przyjmowane są do 25.10.2019 roku.

Program
– Finansowanie działań kulturalnych a idea CSR (Społecznej Odpowiedzialności Biznesu)
– Sponsoring jako narzędzie marketingowe kreujące wizerunek
– Wyszukiwanie sponsorów imprez kulturalnych
– Konstrukcja oferty sponsorskiej
– Kreowanie świadczeń dla sponsora
– Praktyczne aspekty i etapy współpracy ze sponsorem
– Praca metodą projektu
– Tworzenie projektu – na co zwracać uwagę?
– Własne plany a priorytety donatora
– Koordynacja i ewaluacja projektów kulturalnych
– Źródła finansowania projektów kulturalnych

Prowadzący
Tomasz Szabelski – Zastępca Dyrektora Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach, absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Podyplomowego Studium Zarządzania Zasobami Ludzkimi (Uniwersytet Śląski oraz studiów MBA (Master of Business Administration) na University of Illinois, gdzie obronił pracę z zakresu Corporate Social Responsibility (społecznej odpowiedzialności biznesu). Ukończył także studia podyplomowe na Uniwersytecie w Barcelonie na kierunku International Culture Cooperation and Management, gdzie napisał pracę o profesji menedżera kultury w kontekście polskim i europejskim. Od kilkunastu lat zajmuje się działalnością w sferze kultury, w szczególności w zakresie menedżmentu i animacji kultury, zarządzania projektami kulturalnymi i edukacji kulturalnej, a od kilku lat także działalnością w obszarze programów europejskich. Jest dyrektorem Festiwalu Filmów Kultowych, był pomysłodawcą i dyrektorem I Kongresu Menedżerów Kultury, koordynatorem wielu projektów badawczych, społecznych i kulturalnych, doświadczonym szkoleniowcem (ponad 350 dni szkoleniowych).

Aleksander Lysko – pracownik Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach, trener. Od początku swojej aktywności zawodowej związany z sektorem kultury. Były konsultant Narodowego Centrum Kultury w zakresie finansowania projektów kulturalnych. Posiada doświadczenie w skutecznym pozyskiwaniu dotacji ze źródeł krajowych oraz zagranicznych. Koordynator wielu projektów kulturalnych. Współpracuje z przedstawicielami środowisk kulturalnych jako doradca w pozyskiwaniu wsparcia finansowego. Współtwórca badań w sektorze kultury oraz współrealizator diagnozy potrzeb kulturalnych w projektach realizowanych w programie Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne.

 

Koszt
Udział w jednym szkoleniu – 250 zł netto.

Kontakt 
Centrum Edukacji i Animacji
tel. 32 201 77 78
szkolenia[małpa]rik.katowice.pl

Akademia Kadr Kultury Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach to kompleksowy cykl szkoleniowy, który przygotuje do pracy w kulturze i wyposaży w narzędzia, kompetencje i wiedzę niezbędną dla każdego działacza kultury. Zostań jej absolwentem i otrzymaj certyfikat!

Pełen program Akademii Kadr Kultury już wkrótce.

Uzyskaj certyfikat ukończenia Akademii Kadr Kultury i weź udział w jednym bezpłatnym szkoleniu! Zapisz się do udziału w 5 szkoleniach (piąte darmowe), zachęcamy do kontaktu: szkolenia[małpa]rik.katowice.pl lub zadzwoń: 32 201 77 78.