25 lipca 2023

Szkolenie: Jak świadomie opracować projekt kulturalny? | 05.10

Zapraszamy na unikalne szkolenie pt. „Jak świadomie opracować projekt kulturalny? O metodyce pracy związanej z pozyskiwaniem środków na działalność kulturalną”, które poprowadzi Aleksander Lysko. Szkolenie odbędzie się 5 października 2023 roku.

Celem szkolenia jest zrozumienie specyfiki tworzenia projektu w sferze kultury. W ramach szkolenia prześledzimy metodę tworzenia projektu z uwzględnieniem jego późniejszego efektywnego praktycznego wdrożenia. Po drodze zastanowimy się nad kluczowymi elementami projektu, które decydować mogą o jego atrakcyjności i skuteczności w staraniach o uzyskanie finansowania dla niego.

Szkolenie adresowane jest do osób odpowiedzialnych za pozyskiwanie środków zewnętrznych, w tym: kierowników działów merytorycznych, animatorów, edukatorów, twórców indywidualnych, przedstawicieli samorządów i organizacji pozarządowych działających w sektorze kultury oraz do osób zamierzających specjalizować się w tej dziedzinie.

Uczestnicy szkolenia zwiększą swoją wiedzę nt. mechanizmów rządzących pozyskiwaniem środków na działalność kulturalną ze źródeł zewnętrznych. Poznają metody logicznej konstrukcji projektu kulturalnego oraz wpływ diagnozy lokalnej na jego opracowanie. Uczuleni zostaną na najczęściej popełniane błędy w tej materii.

Prowadzący: Aleksander Lysko – certyfikowany trener umiejętności społecznych, konsultant projektowy Instytutu Korfantego. Pomysłodawca, konstruktor oraz koordynator licznych projektów kulturalnych, również tych realizowanych ze źródeł europejskich. Członek Zespołu Sterującego w programie Narodowego Centrum Kultury „Kultura – Interwencje”. Ekspert Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego „Dziedzictwo kulturowe”. Badacz i animator w programie „Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne”.

Warunkiem wpisania na listę uczestników jest przesłanie drogą mailową prawidłowo wypełnionej karty zgłoszenia wraz z podpisaną klauzulą informacyjną (do pobrania niżej) na adres: szkolenia[malpa]instytutkorfantego.pl Zgłoszenia przyjmujemy do 3 października. Do tego terminu możliwe jest również zgłoszenie ewentualnej rezygnacji z udziału w szkoleniu (bez ponoszenia konsekwencji finansowych). Uwaga: w przypadku nieobecności na szkoleniu, bez wcześniejszej rezygnacji, karta będzie podstawą do wyegzekwowania należności za szkolenie.

Koszt 250 zł netto + VAT*
Opłata – dokonywana po szkoleniu – obejmuje koszt szkolenia, bufet kawowy, wydanie zaświadczenia.

*Istnieje możliwość zastosowania stawki zwolnionej VAT zgodnie z art. 43 ust.1 pkt. 29c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz.710).