25 lipca 2023

Szkolenie: Jak świadomie opracować projekt kulturalny? | 05.10

Autorskie szkolenie Aleksandra Lyski pt. „Jak świadomie opracować projekt kulturalny? O metodyce pracy związanej z pozyskiwaniem środków na działalność kulturalną”, odbyło się 5 października w Instytucie Korfantego.

Celem szkolenia było zrozumienie specyfiki tworzenia projektu w sferze kultury. W ramach szkolenia osoby uczestniczące w nim prześledziły metodę tworzenia projektu z uwzględnieniem jego późniejszego efektywnego praktycznego wdrożenia, po drodze zastanowiwszy się nad kluczowymi elementami projektu, które decydować mogą o jego atrakcyjności i skuteczności w staraniach o uzyskanie finansowania dla niego.

Szkolenie adresowane było do osób odpowiedzialnych za pozyskiwanie środków zewnętrznych, w tym: kierowników działów merytorycznych, animatorów, edukatorów, twórców indywidualnych, przedstawicieli samorządów i organizacji pozarządowych działających w sektorze kultury oraz do osób zamierzających specjalizować się w tej dziedzinie.

Dzięki szkoleniu uczestnicy wzbogacili swoją wiedzę nt. mechanizmów rządzących pozyskiwaniem środków na działalność kulturalną ze źródeł zewnętrznych, poznali metody logicznej konstrukcji projektu kulturalnego oraz wpływ diagnozy lokalnej na jego opracowanie.