13 lipca 2023

Szkolenie: Podmiotowe uczestnictwo młodzieży w kulturze | 11.07

11 lipca w Instytucie Korfantego odbyło się pierwsze szkolenie połączone z warsztatem dla uczetników tegorocznej edycji Bardzo Młodej Kultury w województwie śląskim pt. „Podmiotowe uczestnictwo młodzieży w kulturze”. Tym samym – zgodnie z tematem – zainicjowaliśmy BMK-owskie warsztaty, w których stawiamy na podmiotowe uczestnictwo młodych ludzi w kulturze. 

Tematyka warsztatu, prowadzonego przez Michała Romanowskiego z fundacji Civis Polonus, dotyczyła pracy z młodzieżą. Warsztat pozwolił odpowiedzieć na pytania, jakie postawy/umiejętności wiążą się z poczuciem własnej podmiotowości oraz w jaki sposób inicjatywę realizowaną z udziałem młodzieży uczynić inicjatywą rozwojową, tj. rozwijającą takie kompetencje młodych ludzi, które wzmacniają ich podmiotowość – przejście od ustalenia celów, przez określenie tematu do stworzenia działań mogących realizować założone cele rozwojowe. Rozmawialiśmy, na czym polega rola młodzieży w działaniach ukierunkowanych na wzmacnianie jej podmiotowości, w jakie role wchodzi towarzyszący młodym ludziom dorosły oraz jakimi metodami i technikami wzmacniać młodzieżową podmiotowość na różnych etapach realizacji inicjatywy. Uczestnicy mieli także okazj odbyć konsultacje indywidualne.

Działanie odbyło się w ramach rządowego programu Bardzo Młoda Kultura, którego operatorem w województwie śląskim jesteśmy.