13 stycznia 2023

Szkolenie z zamówień publicznych | 18.04

Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnym szkoleniu z cyklu Szkoleń dla Głównych Księgowych oraz Specjalistów ds. Zamówień Publicznych. Tym razem będzie poświęcone kwestii „Praktyka udzielania zamówień publicznych przez Instytucje Kultury w roku 2023″/.

Data szkolenia: 18 kwietnia 2023 r. (wtorek) godz. 10:00-15:00
Termin nadsyłania zgłoszeń: 14.04.2023 r.

Cel szkolenia:
Zaprezentowanie doświadczeń związanych ze stosowaniem nowego Prawa zamówień publicznych, które w istotny sposób wpływają na procedurę zamówień udzielanych przez jednostki kultury w zakresie procedur krajowych.

Profil uczestnika:
/ pracownicy instytucji kultury odpowiedzialni za przygotowanie i przeprowadzenie procedur udzielenia zamówienia publicznego;
/ osoby zainteresowanie pozyskaniem praktycznej wiedzy nt metod rozwiązywania problemów w obszarze udzielania i rozliczania zamówień publicznych w jednostkach kultury.

Korzyści dla uczestników szkolenia:
Uzyskanie wiedzy nt zasad przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w jednostkach kultury, które wprowadziła nowa ustawa Prawo zamówień publicznych.
Uzyskanie informacji nt koniecznych zmian w praktyce udzielania zamówień o wartości poniżej 130.000 zł. udzielanych przez jednostki kultury.
Pozyskanie praktycznych informacji jak interpretować i stosować przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie objętym odpowiedzialnością z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

PROGRAM SZKOLENIA

1/ Tryb podstawowy w jednostkach kultury – w jakich przypadkach warto przewidzieć możliwość prowadzenia negocjacji w celu ulepszenia treści oferty oraz jak się przygotować się i prowadzić negocjacje aby nie naruszyć zasad udzielania zamówień publicznych.

2/ Przygotowanie postępowania – szacowanie wartości zamówienia – nowe wymogi i przedmiotowe środki dowodowe. Podział zamówienia na części a ominięcie stosowania przepisów ustawy – np. usługi świadczone przez artystów, zakup instrumentów muzycznych.

3/ Specyfikacja Warunków Zamówienia – jak sporządzić opis przedmiotu zamówienia aby dokonać zakupu o pożądanej jakości zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i ustawy o Finansach publicznych,

4/ Ustalanie warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert – z uwzględnieniem specyfiki zamówień w instytucji kultury.

5/ Zaliczki w zamówieniach publicznych – kiedy można a kiedy warto stosować.

6/ Waloryzacja w zamówieniach publicznych z uwzględnieniem specyfiki instytucji kultury.

7/ Dopuszczalność zwiększenia środków przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia – dokumentowanie zasadności zwiększenia wydatków.

8/ Elektroniczne prowadzenie postępowania o zamówienie publiczne – na jakie elementy zwracać uwagę.

9/ Elektroniczna forma zawierania umowy – jakie wymogi może określić instytucja kultury.

Konsultacje w ramach poruszanych zagadnień.

Materiały dydaktyczne zostaną przesłane po szkoleniu mailem.

Czas trwania: 5 godzin od 10:00 do 15:00
Miejsce szkolenia: Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego, ul. Teatralna 4 Katowice (1. piętro, sala wykładowa)

Koszt szkolenia: 345.- zł brutto od osoby
Uwaga: zwolnione z VAT w przypadku gdy środki wydatkowane na ww. szkolenie pochodzą co najmniej w 70% ze środków publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych. (Zastosowania stawki zwolnionej VAT zgodnie z art. 43 ust.1 pkt. 29c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r.(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz.710).

Prowadzący: Marek Okniński – od 1995 r. zajmuje się udzielaniem zamówień publicznych. Posiada doświadczenie w organizacji i zarządzaniu w zakresie udzielania zamówień publicznych uzyskane między innymi jako: Dyrektor Biura Zamówień Publicznych TVP S.A., Dyrektor Biura Zamówień Publicznych Urzędu m. st. Warszawy. Autor komentarzy i porad z zakresu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych publikowanych między innymi w Dzienniku Gazecie Prawnej. Prowadzi zajęcia z zakresu zamówień publicznych między innymi na studiach podyplomowych dla menadżerów kultury organizowanych przez Szkołę Główną Handlową, studiach magisterskich na Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi, członek komisji przetargowych oraz sędzia w Sądach konkursowych. Posiada doświadczenie w udzielaniu zamówień publicznych w szeregu instytucji kultury np. Teatr Wielki Opera Narodowa w Warszawie, Teatr Narodowy w Warszawie, Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, Muzeum Narodowe w Szczecinie, Teatr Guliwer w Warszawie, Teatr Baj w Warszawie, Orkiestra Sinfonia Varsovia, Orkiestra Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa Sinfonietta Cracovia, Centrum Sztuki Współczesnej – Zamek Ujazdowski, Muzeum Historii Polski w Warszawie. Wyróżniony przez kapitułę Konkursu organizowanego przez Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w kategorii „Nowe podejście do zamówień publicznych”.

Koordynator szkolenia:
Jarosław Bednarczyk – j.bednarczyk@instytutkorfantego.pl; telefon: 32/ 201 77 78.